Pokud jde o regionální orgány, byly neúčelně zřízeny kraje (NUTS II) a nad nimi regiony NUTS I (spojené kraje) Severozápad, Střední Morava, Jihozápad, Jihovýchod, Severovýchod, a samostatné Středočeský a Moravskoslezsko, a to jen proto, aby to vyhovovalo metodice EU, která neuznává velikost našich krajů a nemohla by tak naše regiony podchytit ve své metodice a nemohla by podle mínění orgánů EU účelně směřovat své podpůrné kroky. V každém případě je organizační chybou mít v běhu obojí rozdělení, obojí řízení, obojí obsazení. Tisíce úředníků funguje i zde nadbytečně. Proto by zřejmě po vstupu do EU bylo účelné zvolit jen vyšší celky.