Od roku 2021 budou v komunistické Číně odcházet do důchodu muži ve věku 55 let a ženy ve věku 50 let.
Podle řady sdělovacích prostředků toto rozhodnutí učinila komunistická strana země.
Kromě toho budou moci čínští důchodci jednou ročně na základě voucheru bezplatně navštívit jednu z 15 zemí světa, například: Kypr, Řecko, Egypt nebo Nizozemsko.
Připomeňme, že v Číně tento proces postupného poklesu důchodového věku na 55 let u mužů a 50 let u žen začal již před několika lety.
Nyní má ČLR nastavený důchodový systém pro odchod do důchodu v rozmezí 60/55 let, který je pro socialistické země tradiční, ale vláda již v roce 2014 oznámila, že jej plánuje revidovat na základě vědeckého výzkumu.
Podle čínských vědců práce po 55 letech u mužů a po 50-52 letech u žen často vede k přepracování a depresivním poruchám.
„ V době technologií, kdy stroje mohou stále více nahrazovat těžkou lidskou práci, je každý stát povinen starat se o své občany a postupně zlepšovat jejich životní a pracovní podmínky, “ konstatuje komunistická strana země.
Kromě snížení věku odchodu do důchodu má čínská vláda v úmyslu povzbudit ty, kteří zůstanou pracovat i po odchodu do důchodu, podle příkladu sousední Severní Koreje, kde každý pracující důchodce získá nárůst o 225 tisíc wonů (250 USD) měsíčně, poté 400 tisíc wonů (450 USD) ) a od 70 let dále – ve výši 540 tisíc wonů (600 USD) měsíčně, s roční dotací ekvivalentní 2 000 USD na zahraniční cesty.
„Staří lidé z KLDR v důchodu odpočívají ve spřátelených zemích. Naši důchodci si nezaslouží žít hůře než jejich severokorejští soudruzi, “ uvedla vláda ČLR.
Čína plánuje vytvořit úplnou analogii tohoto systému a dosáhnout podobných odměn pro důchodce již do roku 2025.