a celém světě po tisíce let vycházely rodiny společně sklízet v době zrání konopná pole, netušíce, že bude tato rostlina jednou vykázána z povrchu zemského. Posledního půl století státy nejenom že násilně odrazují občany od používání konopí, ale přijaly i politiku totálního vyhubení tohoto rostlinného druhu. Následky ničení této životní formy nebyly nikdy plně zvažovány, nehovoříc o následcích tohoto koncentrovaného útoku na něco, co je pravděpodobně nejefektivnější obnovitelný zdroj na světě. Na něco, co má doslova tisíce důležitých využití.

Více zde: Spiknutí proti konopí – Jack Herer (ekozahrady.com)