„Pokud starému dobrému Vladimirovi vysvětlí, aby z Kremlu odešel s veškerými vojenskými poctami a slavnostní dělovou salvou, fajn. Pokud je Putin příliš tvrdohlavý na to, aby uznal, že jeho kariéra skončila, a jediná cesta, jak ho z Kremlu dostat ven, je nohama napřed s kulkou v hlavě zezadu, pak je to také v pořádku. Ani bychom nic nenamítali proti troše poetické spravedlnosti – například kdyby, až se bude příště znovu vracet do Moskvy od přátel na Kubě, ve Venezuele nebo v Íránu jeho letadlo vyhodila do povětří nějaká podivná polovojenská skupina, která se nevysvětlitelným způsobem dostala k raketě země-vzduch,“ vyjevil své myšlenkové pochody někdejší poradce Ronalda Reagana a také ředitele Ústřední zpravodajské služby (CIA) Herbert E. Meyer.

Jak jinak lze chápat výzvu k odstranění předního politika suverénního státu a nabádání k teroristickému činu než jako otevřené vyhlášení války? Je vůbec možné, aby podobné výroky prošly bez postihu? Pokud USA přejdou podobné projevy bez náležité reakce, hlásí se tím oficiálně k terorismu a k otevřené imperialistické agresi, kterou hojně uplatňovaly (tehdy ruku v ruce se Sovětským svazem) během studenoválečného konfliktu. Asi jsme již notně otupělí, nedokážeme-li na výše uvedená slova reagovat. Jistě, zvláště v českých luzích jsme odkojeni médii v tom smyslu, že na práci policie a státních zástupců smí pokřikovat kdejaký novinář či politik. Mlčky jsme přešli též skutečnost, že USA obcházejí mezinárodní právo a z OSN si tropí žerty. Krutě vykoupené žerty, jak můžeme vidět v Iráku či Libyi.

Jsme na jednu stranu upozorňováni, jak nemáme věřit konspiračním teoriím (pokud jsou v neprospěch představitelů USA a Ukrajiny) a jak se máme vyvarovat závěrů, dokud nic nevíme. Zato se po nás chce, abychom věřili konspiračním teoriím (bez důkazů), které poškozují Rusko. V této chvíli již mlčet nelze. Uplynulo pár dní od stého výročí rozpoutání První světové války – a máme tu výzvu k zabití státníka. Nebylo už těch Lumumbů, M. L. Kingů či Hammarskjöldů už dost? Na domácí scéně je nabádání ke spáchání zločinu trestným činem. Není tolerovatelné, aby kdokoli vyzýval k zabíjení kohokoli. Domýšlí někdo, co by se stalo, kdyby byl Putin skutečně odstraněn? Dochází nám, jaké brány pekel by se s největší pravděpodobností otevřely dokořán?

Zvykli jsme si, že se šermuje s označením Hitler jako by se nechumelilo. Hitlerem však nejsou ani Putin, ani Obama. Hitlerem jsou určité neoliberální kruhy, které chtějí válku za každou cenu. Které v ní spatřují svou poslední šanci na udržení své moci. Aby jim tento plán nevyšel, demonstrovalo 28. 7. 2014 v Praze několik hnutí a iniciativ před ambasádou USA s tím, že chtějí přispět k celoevropskému (celosvětovému) dialogu s mottem: Evropané proti válce. Těžko říct, co ještě musí zaznít, abychom dali po celém světě najevo, že válka není řešení. Války se nevedou pro pravdu a morálku, ale na základě lží a dílčích zájmů mocenských skupin.

——————

Zde si můžete přečíst texty výzvy občanům USA jak v češtině, tak v jazyce anglickém:

Milí přátelé, vážení občané Spojených států amerických,

Žijeme v době, kdy se svět nestává bezpečnějším, třebaže nám takový svět političtí představitelé slibovali. Letos si připomínáme sto let od vypuknutí První světové války, kterou můžeme přirovnat k jedněm velkým jatkám. Kořeny světového konfliktu vězely hluboko v koloniálních principech té doby. Sjednocené Německo, které chtělo svůj díl kořisti, zatáhlo svět do dvou světových válek.

V této souvislosti je třeba ocenit jak pomoc Vašich předků při boji proti rozpoutanému zlu, tak později i jejich odpor vůči válce ve Vietnamu. Dodnes máme uloženo v paměti, jak se tehdy ve Spojených státech Amerických proti válce ve Vietnamu protestovalo. Také víme, že mnozí z Vás protestovali proti válce v Iráku, že mnozí z Vás nesouhlasili s bombardováním Libye a že mnozí z Vás nesouhlasí s politikou Vašich představitelů vůči Ukrajině. Po událostech z 11. září 2001 se mnozí z Vás užasle ptali: „Proč nás ve světě tolik nenávidí?“ Představte si však, že žijete v zemi, kde se bombardování a smrt blízkých stává každodenní součástí života. Války se vedou proto, že to je v zájmu velkých zbrojařských firem, nadnárodních ropných a jiných koncernů a nadnárodního kapitálu, kvůli jejich nehorázným ziskům. Války nikdy nejsou v zájmu většiny lidí. Naopak, ta na ně doplácí svou úrovní i životem. Jistě sledujete, jak se vyvíjí situace v Egyptě, Iráku, Sýrii nebo v palestinské Gaze. kde je denně masakrováno civilní obyvatelstvo. Vaši politikové Vám slibovali porážku světového terorismu. Ten však ve skutečnosti posiluje. Je často reakcí na bomby, které Vaši představitelé nechali na tyto země dopadat, odezvou na konflikty podporované dovozem zbraní. Obyčejní lidé nikde války nechtějí, ty jim jsou vnucovány. Proto se sílící nenávist, která nedokáže rozlišovat, vrací jako bumerang i proti Vám, kteří věříte v demokracii a v humanismus.

Existují lidštější prostředky, jak řešit konflikty, nepřátelství, než jsou zbraně a války. Chce to jen znalosti, informovanost, dobrou vůli jednat a respekt k míru jako jedné z nejvyšších hodnot lidské existence.

Milí přátelé, vážení občané Spojených států Amerických,

obracíme se na Vás s prosbou, abyste v současnosti věnovali pozornost Ukrajině a vyvinuli úsilí ve prospěch poctivého vyšetřování podstaty konfliktu a ve prospěch jeho mírového urovnání. Nebezpečí nové války je veliké, i když ji nikdo z nás nechce. Na Ukrajině zuří občanská válka, ve které umírají nevinní lidé, včetně dětí a žen. Této válce se dalo předejít jinými přístupy Západu. Téměř se zdá, jakoby Evropa a Spojené státy Americké čekaly na vhodnou příležitost rozšířit tento konflikt na válku s Ruskem, což by znamenalo nepředstavitelné utrpení pro všechny. Tento postoj nemá nic společného s demokracií a jejím šířením. Západ je tedy špatným příkladem pro ostatní země.

Vaše občanská angažovanost ve vztahu k zahraniční politice Spojených států amerických může zabránit celosvětovému konfliktu. Rozdmýchávání nenávisti mezi národy, vyvolávání válek nemá žádný pozitivní smysl. Smysl však má postavit se proti mocným, kteří manipulují, vykořisťují, zkreslují informace a zatajují své skutečné cíle, z nichž nehorázné zisky jsou na prvním místě.

Vzpomeňte si na odkaz svého presidenta J. F. Kennedyho: „Neptejte se, co pro vás může udělat vaše zem, ale ptejte se, co vy můžete dělat pro ni.“ Můžete zabránit nové válce, můžete zachránit demokracii a mír. Jako svobodní občané máte sílu se postavit proti nerozumným a nebezpečným politikům. Svou statečností se stanete dobrým vzorem, který budou ostatní nadšeně následovat. Stále naléhavěji platí slova Martina L. Kinga: „Přichází čas, kdy mlčení je zradou“.

A platí i jeho další slova: „Nespravedlnost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.“ Bojujme společně proti nespravedlnostem a lžím kdekoli na světě, zvláště tam, kde mohou být zdrojem vážných konfliktů. Požadujme od mocných, aby přijali ideu spravedlnosti a respektu k druhým jako svůj základní princip. Je opět doba, kdy veřejnost musí mít v politice hlavní slovo, aby zabránila hromadnému vraždění, jimiž války ze své podstaty jsou.

Spojme se v odporu vůči nezodpovědnosti a násilí.

Spojme se v úsilí za poctivou a demokratickou politiku.

Zdroj: http://www.czechfreepress.cz/politika/co-jeste-musi-zaznit.html