Tušil někdo z nás v r. 1989, že v r. 2020 :

-že bude v ČR 630 000 nezaměstnaných,
-že bude 1 200 000 lidí žít na hranici chudoby,
-že voda zdraží na 80 – tinásobek původní ceny,
-že plyn zdraží na 15 – tinásobek,
-že se bude stavět o 1/2 méně bytů a že zdraží na50-tinásobek,
-že uhlí a dříví zdraží na 15-ti násobek,
-že metro zdraží na 32-tinásobek,
-že se nebude obdělávat většina kvalitní zemědělské půdy,
-že se vybijí 2 miliony kusů skotu a tráva nebude spásána,
-že zdraví bude jen pro bohaté,
-že se bude rodit ročně v průměru o 50 000 dětí méně,
-že vzroste kriminalita o 300%,
– že stoupne počet vražd o 100%,
-že bude ročně milion exekucí,
-že se nár. podniky prodají zahr. vlastníkům a ti si budou vyvážet 500 miliard zisku ročně,
-že národ bude neustále rozeštváván,
-že bude gigantická korupce a přibudou desetitisíce státních úředníků,
-že budeme mít stejné ceny jako v Německu, ale sotva třetinové platy,
-že nám ukradnou vodárny, plynárny, elektrárny, doly a pískovny,
-že mnoho lidí přijde kvůli exekucím o bydlení a spáchá sebevraždu,
-že si mnoho lidí nevydělá poctivou prací na bydlení, jídlo, oblečení, poplatky a jízdné do práce,
-že některé děti se nebudou moci dosyta najíst,
-že nikdo z politiků obviněných z korupce nebude potrestán,
-že politici a media budou nutit občany, aby šli do války za cizí zájmy a kvůli obchodu se zbraněmi,
-že media budou lhát mnohem víc než v minulém režimu,
-že se do Evropy pohrnou miliony uprchlíků z islámských zemí,
-že jim neuváženě bude nabídnuta pomoc a přístřeší
-že pak budeme místo kostelů stavět mešity
-že se stará, dobrá Evropa stane islámskou

atd.,atd., atd.