NO VÝBORNĚ !!! Ach jak mě uklidňuje, že soudruh Pávek má dobré znalosti marxismu-leninismu a kladný vztah k socialistickému zřízení !!! Dá se předpokládat, že vzhledem k dosavadní kariéře se brzy začne učit čínsky, neb právě tam se jeví slibná budoucnost pro podobně „silné charaktery“ !!!!