KAPITAČNÍ PLATBY jsou velkou lumpárnou a špinavostí ve prospěch jedné malé skupiny obyvatel tohoto státu, kterou zaplatí celá společnost.
Zkuste jmenovat jinou skupinu samostatně podnikajících občanů, kteří by byli stejným způsobem podporováni!!!
A přesto si řada doktorů stále myslí, jak jsou nedocenění.
Poukazují na platy doktorů v zahraničí, ale už jaksi zapomínají, že mnoho služeb, zboží, nájmů a jiných nákladů stojí v zahraničí mnohem více, než u nás.
A taky tichounce mlčí, kolik by je stálo, v případě profesního pochybení třeba v Americe a jak hladce jim to projde u nás.

Nesmyslné kapitační platby, které dostávají obvodní lékaři za evidenci pacientů, činí v ČR 10 miliard Kč!!!
Za mne každý měsíc inkasuje můj obvodní lékař, aniž bych ho navštívil, 85,- Kč a zvyšuje se částka s věkem –
např. ve věku 75 let je to již 117,- Kč měsíčně.
Můj doktor má v evidenci 1 650 pacientů x 85,- Kč. To představuje cca 165 000,- Kč!!! ANIŽ BY SÁHL NA PRÁCI!!! Není výjimkou, že obvoďáci mají 2500 a více pacientů – „v kartotéce“ – krom toho je samozřejmě zpoplatněn každý sebemenší úkon, když už do ordinace pacient dorazí.
Všimněte si, kolik hodin lékař skutečně ordinuje!!!
Zrušením této částky by každému důchodci bylo možné zvýšit důchod.
Tím bychom se dostali na úroveň roku 1989, kdy průměrný důchod činil 51 % průměrné mzdy!

Má to jeden háček.
Poslance ani vládu to nezajímá a zejména senioři je nezajímají!
Dámy a pánové, má některý z Vás telefon na Vašeho lékaře domů (mobil), aby vás při zdravotní indisposici doma ošetřil?
To totiž – podle zdravotních pojišťoven – kapitační platba ROVNĚŽ předpokládá !!!