Přenáší se pouze dýcháním. Němečtí vědci včera shrnuli složitý a nákladný výzkum coronaviru

Němci! Děkujeme mnohokrát !

Výsledky studie týmu virologa Hendrika Strecka z Heinsbergu zcela otočily myšlenku přenosu nové coronavirové infekce.¨Po důkladném prozkoumání bytů osob infikovaných coronavirem COVID-19 ve městě Heinsberg, kde epidemie začala dříve než v jiných německých městech a kde je mnoho nemocných, dospěli vědci k závěru, že na povrchu nejsou žádné životaschopné viry – pouze neživotaschopné.

Virologové týmu Hendrika Strecka nenalezli virus na klikách dveří, na knoflících splachovacích cisteren ani kočkách. Dokonce ani v domech, kde byli nakaženi všichni, nebyl na povrchu jediný životaschopný virus! Infekce se nejčastěji vyskytovaly při tanci, na večírcích a oslavách s velkým počtem hostů.

Podle Strecka je nemožné se nakazit v kadeřnictví, supermarketu, obchodě s oděvy a virolog se ptá, proč mohou supermarkety fungovat a kadeřnictví obchody s oblečením by měly být zavřeny. Po celém světě došlo v boji proti COVID-19 k závažné diagnostické chybě. Jak prokázali italští vědci, ukázalo se, že hroznou chorobou není zápal plic, ale lidé umírají ve větší míře na difuzní žilní trombózu (trombózu). V tomto ohledu došlo k urgentní změně protokolů pro léčbu pacientů s coronaviry v Itálii.

Spolu s antibiotiky, antivirotiky a protizánětlivými léky se začala používat antikoagulancia. Podle informací od italských patologů nebyly ventilátory a jednotky intenzivní péče potřebné. Jakoby měl potvrdit závěry italských lékařů, je dokumentován působivý případ v USA, kde byla celá rodina ošetřována doma. Léčba sestávala ze tří 500 mg tablet aspirinu rozpuštěných v horkém nápoji z ohřáté citronové šťávy a medu.
Následujícího rána se celá rodina probudila a neměla žádné příznaky !!!

Lékařský výzkumník z Itálie: „Prostřednictvím 50 pitev úmrtí na COVID-19 patologové zjistili, že se nejedná přesně o zápal plic, protože virus nejen zabíjí plicní buňky, ale také provokuje endoteliální vaskulární trombózu. Stejně jako u difúzní trombózy v cévách je primárně postižena plíce, protože je nejzánětlivější, ale dochází také k infarktu mozkové mrtvici a mnoha dalším tromboembolickým onemocněním.

Protokoly ve skutečnosti ukázaly marnost samotných antivirotik bez použití antikoagulačních a protizánětlivých léčebných postupů. Pokud by Číňané spolu s konvenční protizánětlivou léčbou užívali aspirin, ředidlo krve (obvykle předepsané starším lidem jako prevence trombózy) a investovali do domácí péče, zachránili by životy mnoha postiženým lidem po celém světě bez nutnosti intenzivní péče !!!

Italský patolog také uvedl, že 50 pitev bylo provedeno v nemocnici v Bergamu, 20 v Miláně (italská pitevní série je nejvyšší na světě) a v Číně byly otevřeny pouze 3 úmrtí. A zdá se, že tyto pitvy plně podporují informaci, že coronavirus způsobuje difúzní trombózu v cévách. „Proto nejde o pneumonii, ale o plicní trombózu.“ Mezi nimi je velmi velký rozdíl, což znamená, že mluvíme o vážné diagnostické chybě, v důsledku čehož jsme zdvojnásobili počet míst pro zotavení na jednotkách intenzivní péče se zbytečně vysokými náklady. Později musíme přehodnotit tyto rentgenové snímky hrudníku, u nichž se před měsícem diskutovalo mnoho sraženin v žilách, a přesto jim byla diagnostikována intersticiální pneumonie. Ve skutečnosti to může plně odpovídat metastatické trombóze v cévách.

Léčba na jednotce intenzivní péče nemá smysl, pokud není nejprve léčen a vyřešen tromboembolismus. Pokud budeme ventilovat plíce, kterými neproudí krev, nebude to mít žádný užitek, ve skutečnosti zemře devět (9) z deseti (10) pacientů. Protože problém je kardiovaskulární, nikoli respirační. Míru úmrtnosti určuje žilní tromboembolismus, nikoli pneumonie, jak ji diagnostikují čínští lékaři. Proč se tvoří krevní sraženiny?
Zánět způsobuje velké poškození tkáně, což vytváří prostředí příznivé pro tvorbu sraženin, což zase způsobuje zhroucení dýchacího systému v důsledku srážení krevních cév a ztráty krve v nich, protože hlavním problémem není virus, ale hyperimunitní reakce, kter ničí buňku, do které virus vstoupil.

Podle četných analýz a přesné pitvy řady úmrtí na tento virus, stejně jako na základě modelování chování viru a jeho přímého účinku na lidské buňky, můžeme dojít k závěru, že ke smrti dochází v důsledku srážení krve.

Ve skutečnosti pacienti s revmatoidní artritidou nemuseli chodit na jednotku intenzivní péče, protože jsou léčeni kortikosteroidy, což je silný protizánětlivý prostředek. To je hlavní důvod, proč počet hospitalizací v Itálii poklesl a nemoc se stala doma léčitelnou. S tímto důležitým objevem se můžete vrátit do normálního života. A nastal čas tyto údaje zveřejnit, aby úřady v každé zemi mohly provést vlastní analýzu těchto informací a zabránit dalším úmrtím.

(Autor Jem Jamil Ahmed, V Německu se tento lékař objevil v televizi)