Dr.Nicolai Sennels je dánský psycholog, který dělal rozsáhlý výzkum na málo známý problém v muslimském světě.Katastrofální výsledky muslimské příbuzenské plemenitby přinesla manželství mezi blízkými sestřenicemi a bratranci. Tato praxe, která byla zakázána v židovsko-křesťanské tradici už od dob Mojžíše,  avšak schválena Muhammadem, probíhá v Muslimském světě již po 50 generací (1400 let). Praxe příbuzenské plemenitby nikdy nezmizí v muslimském světě, protože Mohamed je konečný příklad a jediná autorita ve všech záležitostech života, včetně manželství.   Masivní inbreeding (pokolení zrozené  z rodičů blízce příbuzných) v muslimské kultuře mohl snadno způsobit prakticky nevratné poškození muslimského genofondu, včetně rozsáhlé škody na jejich inteligenci, duševním a tělesném zdraví. Podle Sennelse, téměř polovina všech muslimů na světě jsou inbrední.   V Pákistánu se blíží 70%. I v Anglii, více než polovina pákistánských přistěhovalců nese tento problém. V Dánsku je počet inbredních pákistánských imigrantů kolem 40%. Čísla jsou stejně zničující v jiných důležitých muslimských zemích: 67% v Saúdské Arábii 64% v Jordánsku a Kuvajtu 63% v Súdánu 60% v Iráku A 54% ve Spojených arabských emirátů a Kataru   Podle BBC je odůvodněno, že u britské pákistánské rodiny je více než 13 X vyšší pravděpodobnost, že děti mají recesivní genetické poruchy. I když Pákistánci mají 3% podíl dětí narozených ve Velké Británii, 33% z nich má genetické vrozené vady.   Riziko toho, co se nazývá autosomatické recesivní poruchy, jako je cystická fibróza a spinální muskulární atrofie je u Pakistánců 18 krát vyšší a rizik oúmrtí způsobených vrozenými vadami je 10 krát vyšší.   K dalším negativním důsledkům příbuzenské plemenitby patří dvojnásobné riziko mrtvě narozených dětí a o 50% větši možnost, že dítě zemře při porodu.   Snížená intelektuální kapacita je další zničující důsledek muslimských příbuzenských manželství. Podle Dr. Sennelse výzkum ukazuje, že děti z příbuzenských manželství ztrácejí 10-16 bodů z jejich IQ a že se sociální schopnosti u nich vyvíjejí mnohem pomaleji.   Riziko vzniku IQ nižší než 70 (hranice normality/debility) , oficiální vymezení, aby bylo děcko hodnoceno jako „retardovaný – opožděný“, se zvýší o udivujících 400% u dětí z těchto manželství. (Podobné účinky byly pozorovány u Faraonských  dynastií ve starověkém Egyptě a u britské královské rodiny, kde inbreeding byla normou pro delší časové období .) (pozn BMK a co Habsburkové a jejich rodové melancholie a šílenství?) V Dánsku, nezápadní (BMK:velmi korektní termín!) přistěhovalci mají více než 300% vyšší pravděpodobnost selhání testu inteligence požadované pro vstup do dánské armády.   Dr. Sennels říká, že „schopnost používat a produkovat znalosti a abstraktní myšlení je prostě nižší v islámském světě.“ Poukazuje na to, že arabský svět překládá jen 330 knih každý rok, asi 20% toho, co překládá jen samotné Řecko… V posledních 1200 letech islámu pouhých 100.000 knih bylo přeloženo do arabštiny, přibližně totéž, co Španělsko produkuje v jednom roce.   Sedm z 10 Turků údajně nikdy nečetlo nějakou knihu.    Dr. Sennels upozorňuje na úskalí pro muslimy, kteří se snaží uspět na Západě. „Nižší IQ, spolu s náboženstvím, které nepřipouští kritické myšlení určitě vytváří téměř nepřekonatelné překážky pro mnoho muslimů, pro úspěch v naší pokročilé společnosti.“    Pouze devět muslimů získalo Nobelovu cenu, pět z toho „cenu míru.“ Podle časopisu Nature, všechny muslimské země produkují pouze 10% světového průměru, pokud jde o vědecký výzkum (měřeno články na milion obyvatel). V Dánsku, (Dr. Sennelsově rodné zemi), jsou muslimské děti nadměrně zastoupeny v požadavcích na speciální potřeby. Jedna třetina (33%) rozpočtu na dánské školy je spotřebována požadavky na speciální vzdělávání a 51% až 70% retardovaných dětí s tělesným postižením v Kodani jsou děti imigrantů.   Jejich schopnost učit se je stejně výrazně ovlivněna. Studie ukázala, že 64% dětí školního věku s arabskými rodiči je stále negramotných po 10 letech v dánském vzdělávacím systému. Přistěhovaleckých dětí, které nedokončí střední školu v Dánsku je dvakrát větší počet, než dětí zde narozených. Podobně je to s duševním onemocněním.  Čím blíže je krev rodičů příbuzná, tím vyšší je riziko schizofrenní nemoci, rovněž tak klinické šílenství. Více než 40% pacientů na oddělení pro klinicky šílené zločince v Dánsku jsou imigranti.     Dr. Sennels uzavírá: „Není pochyb o tom, že mezi muslimy široce rozšířena tradice úzce příbuzenských sňatků poškodila jejich genofond . Vzhledem k tomu, že muslimská náboženská víra zakazuje sňatky s nemuslimy a tím brání přidávání čerstvého genetického materiálu do jejich populace, genetické škody na jejich genofondu jsou obrovské. Jejich Prorok před 1400 lety zavedl tuto škodlivou tradici, s přímými i nepřímými společenskými a lidskými důsledky   Sečteno a podtrženo: Islám není pouhou neškodnou a morálně ekvivalentní alternativou k židovsko-křesťanským tradicím.   Dr. Sennels poukazuje, že první a největší obětí islámu jsou muslimové.Jednoduše,  křesťanský  soucit s muslimy, zdravý selský rozum a touha chránit západní civilizaci před drancováním islámem diktuje rozhodný odpor proti šíření této temné a nebezpečné ideologie, která není jen náboženstvím.    Tuto tvrdou realitu je třeba brát v úvahu při vytváření veřejné politiky zabývající se imigraci z muslimských zemí.

 

Zdroj: email