Státní lesy jsou politiky tunelovány odjakživa. Co ale chystá Kalousek teď, to lze považovat za projev kolosální ekonomické pitomosti zrozené v hlavě člověka, který chce naší zemi stůj co stůj co nejvíce ublížit.

Můj táta mi říkal: Pamatuj si, synu, že les, ve kterém se dobře hospodaří, je zdrojem nikdy nekončících příjmů. S rostoucím lesem roste i naše bohatství. To, co vykácíš, musíš také znovu osázet, aby i tvé děti a vnoučata mohly narostlé bohatství lesa sklízet.

Kalousek se jednoduše rozhodl, že státní lesy zprivatizuje, a z výnosu tak naplní jím vymetenou státní kasu. Pokud se mu to za pomoci ekonomicky spřažených poslanců podaří, připraví náš stát o příjem, jehož absence bude mít fatální dopad na státní rozpočet teprve až poté, co ve vládě, a možná ani v parlamentu, už nikdo z poslanců, kteří toto šlendriánství podpoří, včetně samotného Kalouska, nebude.

Kdopak asi ty naše české lesy koupí? Převážně skončí v rukou akciových společností s akciemi na doručitele. A o to tu s největší pravděpodobností jde. Kalouskovi se povedlo parlamentem prostřelit církevní restituce a jak je vidět, tak dostal chuť na další tučnou porci.

A tak vám, vážená vládo, řízená Kalouskem, hluchý a slepý parlamente, dám jedno doporučení:
Nechte si laskavě zajít chuť na tučná jelita vzešlá z krátkozrakého prodeje státních lesů, ve kterých neumíte hospodařit a převeďte toto národní bohatství do správy místním samosprávám. Ty si ve valné většině (pod rozumným vedením, které, což uznávám, není vždy samozřejmostí), na rozdíl od vás, při správě lesa budou počínat možná ne úplně dokonale, ale rozhodně mnohem lépe a hlavně uvážlivěji. Nikdo z vás jste to, co chcete prodat, nesázel, takže nemáte morální právo na něco tak hloupého, jako je uskutečnění jejich prodeje.

Jsem starostou obce, která hospodaří na pouhých17 hektarech lesa, a právě tento les obci přináší dlouhodobě stabilní, sice ne velký, ale trvalý příjem. Nedovedu si představit ani ve zlém snu, že bychom se já nebo zastupitelé chtěli trvale rostoucího bohatství zbavit s vidinou krátkodobého zisku. Hanbou bych se musel propadnout, kdybych s takovýmto nestoudným návrhem na zastupitelstvo přišel.

Místním samosprávám- městům a obcím- chybí peníze na každém kroku a toto je forma, která by zásadně změnila financování jejich našponovaných rozpočtů. Pokud budou padat argumenty, že to nejde, tak se obraťte na kteréhokoliv starostu z „horní dolní“ a on vám vysvětlí, jak by vše mohlo fungovat, kolik by správa státních lesů převedených do majetku obcí a měst, národu přinesla a kolik by obce mohly zřídit nových pracovních míst v rámci technických služeb, založených třeba na bázi svazku obcí.

Pokud zamýšlené šlendriánství provedete, kéž by si národ vzpomněl na historicky podloženou pražskou defenestraci, při které v roce 1618 nespokojení pražané vyhodili z okna dva královské místodržící.

Starosta obce Vítějeves
Petr Havlíček