Portugalští vědci možná přišli na vysvětlení, jak může záhadný EMDrive vyvíjet tah, aniž spotřebovává palivo. Marek Schwarzmann Astronomy a inženýry trápí od poloviny roku 2015 zásadní otázka: Funguje EMDrive? Otázka se týká speciální konstrukce elektromagnetického motoru uzavřeného v plášti tvaru kužele. Vědci už dvakrát naměřili, že zařízení vytváří tah navzdory tomu, že nespotřebovává žádné palivo – což by se podle známých fyzikálních zákonů dít nemělo. Výzkumníci z Centre for Philosophy of Sciences of the University of Lisbon nyní přišli s možným vysvětlením toho, proč EMDrive vytváří tah. Navíc je v souladu s fyzikálními zákony. Dosavadní záhadu vysvětluje mírně kontroverzní a zapomenutá teorie takzvané pilotní vlny. Je to alternativní vysvětlení dějů a zákonitostí považovaných za platné v kvantové mechanice, nyní většinově uznávané Kodaňské interpretace. Teorie mimo jiné tvrdí, že každý objekt vyzařuje cosi jako „vlnové pole“ a je přitahován nebo vtahován do oblastí, kde je toto jeho vlnové pole intenzivnější, přesněji má vyšší energetickou hustotu. Tyto vlny tak daný předmět „pilotují“. „Aplikování teorie pilotní vlny na EMDrive a jeho kužel by mohlo vysvětlit, proč tento stroj produkuje tah, a to bez potřeby vnějších podnětů, jak to vyžaduje Newtonův třetí zákon,“ uvedl jeden z výzkumníků Paulo Castro pro web ScienceAlert. Castro a jeho kolega zmíně- nou teorii v kontextu EMDrive připomněli v časopisu Journal of Applied Physical Science International. Aktuálně zvažují, že sestaví svůj vlastní EMDrive a zahá- jí na něm sérii testů. Mezitím na stroji pracuje také tým amerického NASA z laboratoří Eagleworks. Podle vědecké šeptandy již od začátku letošního roku zkoumají EMDrive čínští vědci na jednom ze svých satelitů přímo ve vesmíru. Stále však platí, že není jasné, jakým způsobem za- řízení vytváří tah. Navíc – pokud se tak opravdu děje – lidstvo stojí na prahu revoluce v cestování vesmírem. Podle posledních propočtů by cesta s EMDrive k Marsu trvala pouhých 72 dní, na rozdíl od 150 až tří set dnů, které by byly zapotřebí při využití „tradičních“ chemických pohonných jednotek.

 Zdroj: email