Pred vyše rokom som začal verejne varovať svet pred vážnymi dôsledkami globálneho hladomoru kvôli strate dodávok zemného plynu do Európy.

Více zde: Deň, keď Európa zomrela: BASF trvalo znižuje výrobu, čo spôsobí katastrofu západného sveta (badatel.net)