Každý horlivý hľadač pravdy nakoniec narazí na neuveriteľnú symetriu a stavbu matematiky, ktorá je obzvlášť platná vo fraktálnej geometrii, týkajúcej sa celých čísel 1 až 9.

Více zde: Deväť závojov, ktoré halia ľudskú dušu (badatel.net)