V poslední době se začínají rojit varování před narůstajícím počtem emisí dluhopisů. Investoři bývají obvykle varováni před firmami, které mají například krátkou historii, malý či dokonce záporný vlastní kapitál a negenerují zisk. Ovšem i firma s vlastním kapitálem generující slušný zisk, případně s dobrou rentabilitou vlastního kapitálu, může být potenciálně nebezpečná, protože se může jednat o pyramidovou hru. Zároveň rovnou upozorňuji, že takových firem není v České republice málo. Buďte proto obezřetní, kam své peníze dáváte.

Více zde: https://www.e15.cz/nazory/komentar-rostislava-plivy-dluhopisovi-smejdi-1355924