Dr. Lyons-Weiler má více jak 20 let zkušeností s prováděním biolékařského výzkumu a má za sebou 58 recenzovaných publikací. Předtím, než založil IPAK a IPAK-EDU, byl fakultním členem výzkumného institutu rakoviny na univerzitě v Pittsburghu, dále členem oddělení patologie na lékařské fakultě, a vrchním vědeckým pracovníkem na univerzitním oddělení bioinformační analýzy. V tomto videu mluví o nové vakcíně proti covidu-19, jejích rizicích, a také o nebezpečí používání dezinfekcí.

Více zde: Dr. Lyons-Weiler o riziku vakcíny proti COVID-19 a používaných dezinfekcích | Otevři svou mysl (otevrisvoumysl.cz)