Přiložené video ukazuje, jak se bílá děvčata staví odmítavě k přátelským návrhům mladých migrantů, sprostě je urážejí a vůbec jim tak neusnadňují jejich složitou a komplikovanou asimilaci v prostředí vyspělých západních kultur. Ze strany děvčat se jasně jedná o nesprávně uchopený proces vysvětlení evropských hodnot, kterých si my všichni, kteří patříme na západ, tak hluboce vážíme. Ačkoli nelze souhlasit s násilím a agresí, nemůžeme se divit, že nervově frustrovaní černí mladíci celou situaci psychicky neunesli, špatně vyhodnotili a uchýlili se k praktikám, které jsou jim vlastní v zemích jejich původu.
Děvčata mohou mluvit o štěstí, že se u drobné potyčky nevyskytla policie a okolojdoucí obyvatelé bez zájmu znesvářené strany míjeli. Jinak by děvčata jistě skončila na policejní stanici, kde by musela vysvětlovat, proč se tak nehezky zachovala k milým migrantům.
Podpis migrační smlouvy ministrem vnitra Rakušanem může i naše česká děvčata brzy konfrontovat s podobnými situacemi. A proto by bylo vhodné zavést do škol všech stupňů již dnes hodiny výuky, kde by se naše dívky včas seznamovaly, jak vstřícně přistupovat k etnikům, která k nám do Evropy míří po desetitisících. Předcházelo by se tak podobným drobným pouličním rozmíškám.