Smuteční oznámení pozůstalým Čechům

Po tragické události, kterou je pro český národ schválení opětovného navýšení DPH a církevních restitucí sto dvěma poslanci, podlehla česká Ekonomika, následkem dlouhodobé korupční infekce, zákeřně se rozvíjející mafiánské chorobě.

S velkou lítostí oznamujeme zarmouceným Čechům, Moravanům a Slezanům, že v důsledku nedostatku financí v českém zdravotnickém systému, který vysál darebák Izip, nebylo možné přizvat k léčbě známou vědmu Šichtařovou, která by potřebnou léčbu sice zmákla levou zadní a pro svůj národ snad i gratis, ale, bohužel, chyběly prašule na nákup potřebného léčiva pro kriticky zasažený NERVový systém, což vedlo k úplnému selhání všech životně důležitých funkcí. Když se o této zákeřné a zhoubné nemoci (lidově zvané blbost), se kterou naše drahá Ekonomika dlouho a urputně bojovala, dozvěděli známí pracháči Babiš, Janeček a Jančura, kteří by bývali rádi na léčbu drahé zesnulé klidně pár melounů přispěli, jen aby se ta naše česká holka zotavila, bylo bohužel již pozdě. Zhoubný a zákeřný parazit s identifikačním kódem 102, šířící se prostřednictvím pos-anců, již vykonal své. A tak přítomným hluboce zarmouceným nezbylo nic jiného, než popřát drahé zesnulé Ekonomice dobrou cestu na onen Pozitivní svět. Budiž jí země… česká.

 Rozloučení s drahou a všemi milovanou zesnulou se uskuteční v kapli Pražského hradu, kde bude truchlícímu národu umožněno provést zápis do kondolenční knihy, a to celosvětově známým drahocenným protokolárním perem, darovaným samotným panem presidentem, národem zvaným Vašek votočpéro. Mši svatou povede sám monsignor kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, metropolita a primas český, který má konečně od restitucí zasloužený svatý pokoj.

Vzhledem k významu celé události bude povoleno plakat, tleskat, pískat, dupat a smát se současně, aby si této tragikomedie mohli všichni zúčastnění patřičně dle libosti užít.

 Všem pozůstalým přeje upřímnou soustrast, bohaté Vánoce, šťastný nový rok a hezké Velikonoce premiér a předseda vlády Péťa Nečas, zvaný „čistý“ a nejschopnější ministr financí Mirda Kalousek, který už ale není tolik „čistý“. Samo sebou se ke kondolenci připojují všichni členové vlády, kteří zrovna nespí, včetně protikorupční, nikým nevolené, Karolínky Peak, spolu se všemi ostatními nepravomocně, a v budoucnu možná i pravomocně, odsouzenými rozesmátými poslanci, lidově zvanými zlojedi, kteří si po právu, které si sami schválili, navýšili svoje skromné statisícové platy.

 Co dodat závěrem? Snad jen to, že by se měl český národ probudit a nečekat na bájné rytíře z Blaníku, kteří by ve vlastech českých porazili sice blbého, leč nebezpečného, nepřítele, ale měli by si vzpomenout na utrpení mistra Jana Husa, který zemřel pro pravdu v plamenech. Na statečnost a odvahu Jana Žižky z Trocnova, který alespoň na čas s nenažranou a prohnilou smečkou zatočil. Na moudrost Jana Ámose Komenského, který pravil: Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče. A lidskou obětavost a vytrvalost Tomáše Garrigua Masaryka, který byl zvolen čtyřikrát naším prezidentem a národ ho nazýval tatíčkem osvoboditelem.

 To, co se dnes děje, si přece nemůžeme nechat líbit, tohle jsme přece nechtěli. Pro tohle náš národ před dvaadvaceti léty nezvonil klíči na náměstích. Kolik firem ještě musí se svojí ekonomikou odejít do zahraničí, aby tady nezašla na úbytě? A co (koho) ještě necháme chcípnout? Demokracii? Právo? Svobodu? Pravdu? Všechny tyto pozitivní pilíře, na kterých je postavena lidská společnost, jsou infikovány negativním virem zla. A je jenom na nás, co s tím uděláme.

Na závěr budu citovat slova naší moudré účetní: Kdykoli poslouchám naše velectěné politiky, tak se mi zvedá kufr.

A tohle hloupé a chamtivé velesvinstvo nám, vážení, vládne……

 

 Petr Havlíček