Pod pojmem „obnovitelné zdroje“ si zpravidla představíme energii z větru, slunce nebo vody. Popřípadě ještě biomasu, která má svoje ekologické problémy, ale obnovitelná je. Elektřinu by však v budoucnu mohlo být možné levně vyrábět i z dalšího nevyčerpatelného zdroje – totiž z lidské moči.

Více zde: https://autobible.euro.cz/elektromobily-by-se-v-budoucnu-mohly-nabijet-z-obsahu-vasi-toalety/