Konec okrádání lidstva předraženými energiemi je na dosah, nebo alespoň by mohl být…. Kdo z občanů by si nepřál, aby energie mohl získat téměř zadarmo. To, co z lidí děla téměř otroky, jsou dnešní ceny energií a pohonných látek, které se za posledních dvacet let zvedly o tisíce procent.

Než vám touto cestou sdělím, že se začíná blýskat na lepší časy, dovolte mi, abych se vyjádřil k závratné rychlosti, se kterou se zvedají ceny všech energií. Pokud vezmeme v úvahu, že nafta před dvaceti léty stávala jednu korunu a dnes se prodává o téměř 4 000% dráž, není to tím, že by se náklady na její těžbu zvedly čtyř tisíckrát, nýbrž tím, že se na světlo světa stále častěji dostávají technologie, které zastiňují vše, co bylo doposud považováno za nemožné a producenti energií se snaží „urvat“, co se ještě dá. Nebudu zde rozebírat technologické objevy, které v minulosti skončily v šuplících a jejich autoři někdy i na hřbitově, a proto se nikdy nedostaly na světlo světa. Představím vám vynález, který se snažily mocenské struktury potlačovat již celá desetiletí. Jedná se o studenou fůzi.

 

Andrea Rossi, vynálezce E-Cat (katalyzátoru umožňující chladnou fúzi), oznámil, že dosáhl významného pokroku ve vývoji průlomové technologie. Jeho tepelný generátor o výkonu 10 kW využívá technologii studené fůze, známé jako LENR (více informací ZDE http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e1b5UR-9wQo)– nízkonenergetická nukleární reakce, která pro napájení spotřebovává jen velmi malý energetický zdroj. Tuto technologii Andrea Rossi představil odborné vědecké veřejnosti v lednu 2011 v Boloni. Zařízení funguje na bázi spotřeby malého množství niklového prášku, vodíku v patentovaném katalyzátoru, a za nízkého tlaku a nevelké teploty produkuje bezpečnou a čistou formu jaderné fůze. Zmíněná forma nevyžaduje radioaktivní materiály, a tudíž neprodukuje žádný radioaktivní odpad ani žádné jiné škodlivé látky, které by poškozovaly životní prostředí. Pro občana je nejdůležitější informací fakt, že sériová výroba prvního milionu kusů o výkonu deset a dvacet kW bude spuštěna na konci tohoto roku a bude zřejmě znamenat začátek konce všech současných předražených energetických zdrojů.

Samotný modul E-Cat je malá krabička o velikosti balíčku cigaret. Uvnitř je niklový prášek a komprimovaný vodík, dále pak katalyzér, který umožní nízkoenergetickou nukleární reakci. Hlavním Rossiho cílem je stlačit prostřednictvím robotizace cenu této unikátní technologie na 500 dolarů za desetikilowatový systém tak, aby návratnost vložené investice byla jen několik měsíců. Tento typ je schopen zatím vyrábět teplou vodu do 120°C, ale již jsou v pokusném provozu moduly o výkonu 400°C, které by již mohly vyrábět nejen teplo, ale i elektřinu. Velikost desetikilowatového zařízení bude odpovídat rozměrům menšího počítače a bude ho možné připojit k jakémukoli teplovodnímu systému pro ohřev vody. Palivová kazeta bude mít provozní kapacitu 180 dnů a její cena se bude pohybovat kolem deseti dolarů a bude dostupná v běžné obchodní síti. Kazeta je recyklovatelná, dá tedy se opakovaně doplňovat potřebným obsahem k opětovnému použití. K její výměně nebude třeba odborník, uživatel si ji může vyměnit sám. Prodej v USA začne letos v zimě a závod, který se již staví, bude produkovat jeden milion kusů ročně.

Dále se provádí pokusy na megawatovém zařízení, které se skládá ze sta modulů se třemi reaktory v každém z nich, jež dosahuje teploty 400°C a je schopno produkovat elektřinu. Tento typ je ale ještě nestabilní a nelze jej začít vyrábět sériově.

 

Co dodat…. Podíváme-li se na horečné přípravy na dostavbu dalších bloků jaderné elektrárny, plánované rekonstrukce tepelných elektráren, dále plánované investice do rozvodných sítí a peníze utracené do obnovitelných zdrojů, musí nám být jasné, že politici jsou buď hloupí, nebo za jejich rozhodováním stojí jiné nekalé zájmy. V blízké budoucnosti budou stávající ceny všech energií neudržitelné, a tak se z nás současný establishment a ropní magnáti snaží ve své poslední křeči vyždímat, co se dá. Lze těžko odhadnout, co nová technologie přinese lidské společnosti, neboť mnoho současných technologií a zdrojů energií zcela zanikne a tato oblast se bude muset transformovat na jiná odvětví. Co se dá ale zcela jistě očekávat je energetická svoboda a očista životního prostředí od spalování všeho, co toto prostředí ničí a poškozuje.

 

Petr Havlíček

www.pozitivnisvet.cz

 

 

Více informací o tématu studené fúze naleznete např. zde:

http://josefstepanek.cz/2143/studena-fuze-revoluce-ve-vyrobe-energie-je-tady.html

http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2011071046

http://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2012030001