Globalistický miliardár Bill Gates požaduje, aby aj ostatné svetové vlády nasledovali príklad Európskej únie a Indie a schválili jeho systém „globálneho digitálneho ID“, ktorý má v sebe zabudované funkcie určené na vylúčenie ľudí z účasti v spoločnosti, ak nebudú dodržiavať globalistickú agendu.

Více zde: Europarlament schválil Gatesove „digitálne ID“, ktoré vylúči neposlušných občanov zo života v spoločnosti (badatel.net)