Na základě knihy T. Sarrazina Německo páchá sebevraždu je možno dokázat kam až se dostalo nejen Německo, ale ideály celé západní civilizace. Dovolím si proto jeho knihu zobecnit na celou Evropu. Sarrazin podává celou knihu statistik z Německa a všechny argumenty nejenom proti přistěhovalectví a islámu, ale i proti chování samotných Evropanů. Největším ohrožením Evropanů není vnější nepřítel, ale oni sami.  Pokud chceme bojovat, musíme mít za co. Pokud chceme, aby evropská civilizace byla vzorem ostatním, nesmí být onou směšnou vymírající a zadluženou společností bojovníků jen za svůj osobní materiální a hédonický prospěch. Vidíme, že jiné civilizace už naši stávající kulturu, na rozdíl od původní, nechtějí.

Více na http://fragmenty.cz/index.php/europe/item/713-evropa-pacha-sebevrazdu-nejvetsim-ohrozenim-evropanu-jsou-oni-sami