Dovolím si knihu T. Sarrazina: Německo páchá sebevraždu zobecnit na celou Evropu. Největším ohrožením Evropanů není vnější nepřítel, ale oni sami. Sarrazin dodává celou knihu statistik z Německa a všechny argumenty nejenom proti přistěhovalectví a islámu, ale i proti chování samotných Evropanů. Na základě jeho knihy je možno dokázat kam až se dostaly ideály západní civilizace.

Více na http://podracky.bigbloger.lidovky.cz/c/449287/Evropa-pacha-sebevrazdu.html