Evropská centrální banka (ECB) hodlá v nejbližších dnech natisknout závratnou sumu peněz a tyto ničím nekryté finanční prostředky nabídnout jako neomezené úvěry jednotlivým bankám s jednoprocentním úročením. Celkem se může jednat až o jeden bilión eur, což představuje cca 25 biliónů korun.

Ve skutečnosti se nejedná o nic nového. To samé již ECB udělala v prosinci loňského roku, kdy natiskla 500 miliard eur, cca 12,5 biliónů korun. Ten zásadní problém, který se za touto podvodnou transakcí skrývá, je fakt, že banky tyto relativně levné peníze zcela jistě použijí k nákupu cenných papírů, tedy státních dluhopisů, kde mají zaručen vyšší výnos. Předpoklad, že banky začnou díky levným penězům ochotněji úvěrovat firmy a domácnosti, což byl jeden z hlavních důvodů celé akce, je v tomto případě zcela iluzorní. Ptáte se proč? Protože tato oblast vyžaduje od bank výrazně vyšší náklady na obslužnost a vyšší rizika vložených investic. Státy peníze získané formou prodeje papírových aktiv použijí na „hašení“ svých starých dluhů a jede se dál. V ten samý okamžik ale přichází Evropská unie se smlouvou o evropské fiskální odpovědnosti a nutí do jejího podpisu i naši zemi, která je, oproti zbytku Evropy, relativně málo zadlužená. Oni z nás dělají úplné blázny, neboť obě tato rozhodnutí jdou ve svých důsledcích zcela proti sobě a vymykají se zdravému rozumu. Na jedné straně produkce biliónů nekrytých peněz sloužících k pokrytí dluhů a na druhé straně požadavek fiskální odpovědnosti. Prostě Kocourkov.

Pokud se na uvedenou činnost ECB podíváme z hlediska „prostého“ občana, nejedná se o nic jiného, než o realizaci celoevropského podvodu směřovaného v neprospěch poctivých střadatelů. Uvedu příklad z minulosti: Když se Hitler dostal v Německu k moci, začal neomezeně tisknout nekryté marky, dolary a mnoho dalších světových měn. Německý národ ho zbožňoval, protože vyvedl zemi z obrovské recese a nezaměstnanosti. Ve skutečnosti svůj národ podvedl a posléze jej ještě zatáhl do celosvětové války. Ona totiž jiná cesta z tohoto marasmu již ani nebyla. Po válce musela být provedena razantní měnová reforma, neboť peníze ztratily materiální směnnou hodnotu. Vzpomínám si, jak mi rodiče vyprávěli příhodu o koši plném peněz, který sám měl vyšší hodnotu, než jeho obsah. A to samé provádí ECB a, bohužel, i centrální národní banky a americký FED.

Veškerá tato nesmyslná a podvodná činnost, která okrádá občany o jejich úspory a hotovost, nevede ke splacení dluhů zadlužených států, nýbrž právě naopak k celosvětovému neodvratitelnému ekonomickému krachu. Každý rozumem obdařený občan si položí otázku, proč se takto bankovní svět chová? Vždyť dalším dluhem se dluh snížit přece nedá. Vážení, tím hlavním důvodem je strach. Strach z bouří a nepokojů, které se mohou rozšířit jak lavina, ve chvíli, kdy se lidé dozví nepříjemnou pravdu, že zrovna ta jejich banka nemá na likviditu jejich celoživotních úspor. A proč tomu tak je? Protože si zrovna ta jejich banka nakoupila, za pomoci centrálních bank, další dluhopisy zadlužených států, které jsou před krachem a nemají z čeho splácet svůj dluh. Náš stát je zatížen dluhem ve výši cca 42% vůči hrubému domácímu produktu a není schopen dluh ve výši 1.58 biliónu splácet, protože už téměř dvacet let jsou státní výdaje z důvodu aplikace sociálního státu vyšší než příjmy. Ono je daleko pohodlnější půjčovat si peníze než řídit stát tak, aby státní rozpočet byl alespoň vyrovnaný. A teď si představte, že bychom měli dluh třeba 70% vůči HDP, jako má Rakousko nebo 82%, jako má Německo a Francie nebo také 120%, jako má Itálie nebo 143%, jako má Řecko. Evropa jako celek má dluh v průměru 80% k poměru k HDP.
http://www.velkaepocha.sk/2011091017895/Zadluzenost-statu-Soucasny-stav-EU.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_zem%C3%AD_podle_zahrani%C4%8Dn%C3%ADho_dluhu

Ať se nám to líbí nebo ne, ve své podstatě je ekonomika většiny států světa již v neodvratném procesu ekonomického pádu. Proces, který evropští politici nazývají smlouvou o evropské fiskální odpovědnosti, přichází od států, které jsou hlavními viníky současného stavu a nestydí se vydávat za jakési zachránce Evropy. Přitom jim jde o jediné, a to o získání financí od méně zadlužených státu na pokrytí vlastního dluhu. Pokud národní centrální banky, centrální evropská banka, ale i federální rezervní systém (FED) Spojených států amerických provádí ve své podstatě to samé, co prováděl Hitler, tedy tisknou ničím nepodložené peníze, které následně poslouží pouze bankám k dalšímu nákupu státních dluhů a dalším spekulacím na burzovním trhu, lidské společnosti tato činnost nemůže přinést nic jiného, než postupnou devalvaci ekonomických, ale i morálních, hodnot a následný neodvratný ekonomický pád. Za vším tímto bezesporu zločineckým chováním stojí hloupá politická rozhodnutí politických elit, které tímto jednáním se vší pravděpodobností dříve či později vyvolají celosvětovou vlnu občanských nepokojů, která bohužel již v mnoha zemích právě probíhá.

To, co spustilo celosvětovou dluhovou lavinu, je chybějící trestněprávní odpovědnost politiků a úředníků za svá rozhodnutí. Z politiky se vytratila odpovědnost a obyčejná lidská slušnost.

Petr Havlíček
www.pozitivnisvet.cz