a) Apoštolská církev 1 056 336 374 Kč
b) Bratrská jednota baptistů 227 862 069 Kč,
c) Církev adventistů sedmého dne 520 827 586 Kč
d) Církev bratrská 761 051 303 Kč,
e) Církev československá husitská 3 085 312 000 Kč
f) Církev řeckokatolická 298 933 257 Kč,
g) Církev římskokatolická 47 200 000 000 Kč
h) Českobratrská církev evangelická 2 266 593 186 Kč,
i) Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 118 506 407 Kč,
j) Evangelická církev metodistická 367 634 208 Kč,
k) Federace židovských obcí v České republice 272 064 153 Kč,
l) Jednota bratrská 601 707 065 Kč
m) Luterská evangelická církev a. v. v České republice 113 828 334 Kč,
n) Náboženská společnost českých unitářů 35 999 847 Kč,
o) Pravoslavná církev v českých zemích 1 146 511 242 Kč,
p) Slezská církev evangelická augsburského vyznání 654 093 059 Kč
r) Starokatolická církev v České republice 272 739 910 Kč

2/ Finanční náhrada se vyplatí ve třiceti bezprostředně po sobě následujících ročních splátkách. Výše roční splátky se vypočte jako podíl nesplacené částky finanční náhrady a počtu dosud neuhrazených ročních splátek.
3/ Roční splátku finanční náhrady vyplácí Ministerstvo kultury vždy nejpozději do 31. prosince kalendářního roku, za který je určena, a to počínaje rokem 2013.
4/ Po vyplacení první roční splátky se výše nesplacené částky finanční náhrady každoročně zvyšuje o míru roční inflace zveřejněnou Českým statistickým úřadem pro kalendářní rok o dva roky předcházející kalendářnímu roku výplaty konkrétní roční splátky. Novou výši nesplacené částky finanční náhrady oznámí Ministerstvo kultury dotčené církvi a náboženské společnosti. A právě to je to oč tu běží!!!! církevní restituce a JEJICH NEDOTČENOU INFLAČNÍ valorizaci!
Docvaklo mi to okamžitě, jakmile se ozvala paní Jiřina! Díky za tuto zpětnou reflexi! Takže jsem do vyhledavače zadal prostinky církevní restituce + valorizace. To je , co????!!!!
Takže církevní restituce, což byla zlodějna sama o sobě se budou valorizovat a samozřejmě, že o PLNOU INFLACI. Ale co důchody těch, co ty restituce a její valorizaci platí ze svých daní , například z DPH, spotřební daně nebo daně z nemovitostí nebo srážkové daně ze zbytků naspořených peněz v bance? Tak to prrrrrrrrrrrrr!!!! To prrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Ti nárok nemají. Protože nejde o soukromoprávní dohodu! Že to důchodci měli pojištěno něčím daleko pevnějším, tedy za normálních okolností, než je soukromoprávní dohoda, tedy zákonem?! Nezajímá! Tohle Fialu a jeho asociály nezajímá! Hlavně, že církve dostanou plnou valorizaci o inflaci, takže nebudou škodovat!
Dobře si to pamatujte! Takhle Obludárium zachází se svými občany! Neobyčejně mne těší, že mi vláda sděluje, že nejsem občanem druhé, nýbrž třetí kategorie! V té první jsou národní hosté, tedy Ukrajinci! Na ty být prostě musí za každou cenu!
V té druhé církev a její hodnostáři! Na ty být také musí! Inflace neinflace!
A v té třetí jsme my , všichni ostatní, kteří jim jejich benefity platíme. V podstatě – co Obludárium ukradne nám, dá těm dvěma privilegovaným skupinám nad námi. A co zbude, půjde Zelenskému a na zbrojení! Takhle jednoduché to je! Věřím, že dál už není nutné nic dodávat!!!!
Nebude vůbec špatně, když i tohle bude šířeno v co největším rozsahu dále!