Globálny dlhový trh je rádovo väčší ako akciový trh. Dlhové nástroje na celom svete aktuálne takmer dosiahli bod zlomu.

Príčinou tohto stavu je neustále zvyšovanie úrokových sadzieb centrálnych bánk v tomto roku v kombinácii so zdanlivo nekonečným tlačením peňazí a inými katastrofálnymi fiškálnymi politikami.

Více zde: Globálne dlhové trhy sa lámu – od Japonska po Britániu kolabujú penzijné fondy i dlhopisy (badatel.net)