Holandsko, které má 6 % muslimského obyvatelstva, je od ledna nuceno
utlumit svůj program “multikulturalismu”. Holandská vláda má po krk toho, jak je hanobena muslimy a proto opouští
zmíněný model soužití. Po dlouhém období „multikulturalismu“, které nepřineslo nic, kromě povzbuzení muslimské imigrace
a vytvoření paralelní společnosti, která škodí zemi, objevuje se teď nový projekt, který předložil parlamentu ministr vnitra
Piet Hein Donner 16. června loňského roku a říká: «Vláda sdílí nespokojenost holandského lidu s modelem multikulturní
společnosti v Nizozemsku a vyjadřuje svůj záměr zaměřit své priority na základní hodnoty holandského národa. V novém
systému integrace budou hrát holandské hodnoty hlavní roli a proto vláda nebude dále trvat na modelu multikulturní společnosti.
Následuje poznámka: “ Přísnější integrace je nyní naprosto oprávněná. Proto se musí říci vládě a všemu lidu, že taková
orientace je absolutně nutná, protože holandská společnost je v bodu rozkladu holandské identity a holanďané se už necítí
“jako ve vlastním domě”. Nová integrační politika bude pro přistěhovalce mnohem náročnější. Na příklad, přistěhovalci se
povinně budou muset naučit holandsky a vláda bude mít účinné donucovací prostředky proti přistěhovalcům, kteří ignorují
hodnoty země a neuposlechnou nizozemského práva “ Nizozemská vláda také zastaví poskytování zvláštních dotací pro
integraci muslimů (kteří ji tak jak tak ignorují). Podle Donnera, „není možné, aby se vláda nebo lid přizpůsobovali imigrantům“.
Tento projekt počítá s vytvořením dvou zákonů, které za prvé zamezí fingovaným sňatkům a za druhé zavedou přísná opatření
k muslimským přistěhovalcům, kteří snižují možnost najít si práci tím, že nechtějí ustoupit do svých zvyků v oblékání.
Obzvláště se Vláda chystá zakázat používání všech druhů oblečení, které zakrývají tvář, jako jsou velo, burka a džiháb a to
vše od ledna 2015. Holandsko si uvědomilo, možná trochu pozdě, že by její multikulturní liberalismus mohl proměnit jejich zemi
v teritorium “muslimských kmenů “, jejichž hlavním cílem je zničit národ, který jim poskytl přístřeší a jeho vlastní holandskou
dentitu. Budoucnost světa, jak jej známe, je ve vážném nebezpečí a z tohoto důvodu je velmi žádoucí, aby Australie, Spojené
Království, Kanada, Begie, Francie a USA přijaly tuto iniciativu a učinily konec světovému bujení muslimstva, které nerespektuje
nic a nikoho. Toto opatření je velmi potřebné, jinak za dvacet let náš západní způsob života přestane existovat. Gratulace a sláva
lidu a vládě Hoandska!!!
86% UŽIVATELŮ INTERNETU POSÍLÁ TENTO TEXT DÁLE, I KDYŽ BY TO MĚLO BÝT 100 %.
CO UDĚLÁŠ TY?