HRADNÍ STRÁŽ  a ostatní státní zaměstnanci v ČR.  Věděli jste,
že naše Hradní stráž má 653 osob? V tomto počtu je:  81 důstojníků, 75 
praporčíků, 377 poddůstojníků, 43 občanských pracovníků, 77 příslušníků
mužstva. A to asi nevíte, že Hrad loni požádal o navýšení počtu členů Hradní
stráže o 201 osob, protože je jich málo a nestačí plnit náročné úkoly.Stráž
Buckinghamského paláce, tedy sídla krále Velké Británie a všech zemí
Commonwealthu (zemí Commonwealthu je 54 a jejich celková populace čítá 2.3
miliardy lidí) má celkem 36 vojáků a 3 důstojníky.Švýcarská garda, stráž
papeže, ale také celého Vatikánu, tedy vlastně jediná ozbrojená jednotka
tohoto malého státu má 135 osob.Samozřejmě MY máme sice malou republiku,
malou armádu, ale zato velký Hrad a stovky zbytečných lidí: v Poslanecké
sněmovně (kde si sami navyšují neustále plat), v senátu (trafika pro
nepoužitelné …), ve vládě, na ministerstvích, dalších a dalších zbytečných
institucích je úředníků, ředitelů, managerů, jejich zástupců, pod zástupců .
.. na desetitisíce a každý z nich má plat téměř větší než prezident (až na
malé výjimky …). Kdyby tato ,,armáda“ nastoupila s lopatami a krumpáči na
naše silnice a dálnice, za půl roku by neměli co dělat, kdyby tato „armáda“
opravdu nastoupila s uvedeným nářadím kamkoliv, tak plně zahltí naše
zdravotnictví.A to stále vyčítají, kolik stojí důchodci, kteří si svoje
odpracovali