MAPA_od_1654

Předmět: Hranice Ukrajiny“poučme se z historie.
Ignorování dějin a neznalost historie nás kvalifikuje na kandidáty nového
zotročení. Bible jasně zjevuje, že kde není vidění ( poznání ) hyne lid.
Ukrajina byla do roku 1654 nepatrný státeček, v rozmezí gubernie. Od roku
1654 do roku 1917 ruští carové darovali Ukrajině rozsáhlé území
na severozápadě, včetně Kyjeva. Kyjev byl původně prvním hlavním městem
Ruska. To si musíte uvědomit. V roce 1922 daroval Lenin Ukrajině východní
území, zvané Novorusko. To je ono území, ve kterém se dnes vede válka. V
roce 1939 daroval Ukrajině Stalin západní území a v roce 1945 po válce
přidal k území Ukrajiny část naší první republiky, Podkarpatskou Rus. V roce
1954 daroval Chruščev Ukrajině Krym.
Ve světle této historie vzniku tohoto státu je absurdní tvrdit, že Rusko
Ukrajinu dobývalo, nebo že ji chce obsadit. Tento historický výčet pohybu
hranic Ukrajiny ukazuje, že tento stát vznkl díky Rusku a Sovětskému svazu.
Jestliže se Rusové dozvěděli, že Spojené státy plánují v Sevastopolu zřídit
svou vojenskou základnu, Krym si prostě vzali zpět, aby tomu zabránili.
Nikdo nevytýkal Spojeným státům, že obsadil intervencí svých vojsk například
v roce 1983 Grenadu. Grenada nikdy historicky nepatřila Spojeným státům.
Nikdo nevyčítal Anglii, že dobyla Falklanské ostrovy. Falklandské ostrovy
historicky i geograficky patřily Argentině. Rusové se poučili v případě
Krymu od Izraelců. Ti, zaútočili na Egypská letiště doslov a pět minut před
jejich útokem na Izraelský stát v šestidenní válce v roce 1967, kdy se
několik arabských států pokusilo zničit stát Izrael. Všiměte si, že od dob
Napoleona byly na Rusko iniciovány útoky vždy ze Západu. Obě světové války
byly iniciovány západními Evropskými mocnostmi. Při Norimberském procesu
hlavní americký soudce Tauler se vyjádřil, že bez finanční podpory německé
firmy I.GFarben by Hitler nemohl začít válku. Tento američan jistě věděl, že
I.G.Farben, která například dodávala Cyklon-B na plynování Židů a národů,
měla smlouvu s americkou firmou ,, American – Oil,,To ukazuje, že hlavním
iniciátorem světových válek nebyly národní vlády, ale nadnárodní monopoly,
koncerny a bankovní skupiny, řízené od jednoho stolu. Začátek, a průběh obou
válek to potvrzuje na několika záhadných událostech. ( x ) Studujte historii
a získáte moudrost, identitu a poznání božího plánus lidstvem. Poznání
historie brání novému totalitnímu zotročení. Kdo iniciuje opět další válku v
Evropě ? Neměli bychom měřit dvojím metrem. Opravdu, neznalost historie je
neomluvitelná. Záhadné události obou válek mají společný jmenovatel. Strany
konfliktů byly řízeny z jednoho centra.