Kverulant.org pozval k rozhovoru na téma globální oteplování RNDr. Ondřeje Dvořáka, CSc., šéfredaktora populárně vědeckého serveru Akademon.cz. Hypotéza globálního oteplování v důsledku lidské činnosti nebyla stále potvrzena. Naopak celá řada argumentů svědčí proti této hypotéze. Globální klimatické modely, na jejichž základě Mezivládní panel pro změny klimatu, předpovídá výrazný nárůst teploty v příštích desetiletích a s tím spojené katastrofy, jsou naprosto nedostatečné. Od svého vzniku v devadesátých letech nesouhlasí jejich předpovědi s realitou. Skutečné teploty jsou nižší než předpovědi. Přesto jsme stále nuceni vynakládat obrovské množství prostředků na údajný boj proti globálnímu oteplování. Tristním příkladem je masivní podpora fotovoltaiky či povinné přimíchávání drahých biopaliv do paliv klasických. Již deset let jsou čeští řidiči nuceni tankovat naftu a benzín s biosložkou. Jen za roky 2011 až 2015 byli motoristé donuceni sáhnout do kapes pro téměř 13 miliard korun navíc. Deklarovanými důvody bylo snížení emisí oxidu uhličitého, zajištění práce pro zemědělce a omezení závislosti na dovozu ropy. Nic z toho se nestalo. Proto je cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Podrobnosti naleznete v kauze Drahý biOOmyl. Podpořete Kverulanta částkou 500 Kč v jeho boji proti biopalivům.

Více zde: https://www.kverulant.org/article/hypoteza-o-globalnim-oteplovani-v-dusledku-lidske-cinnosti-stale-nebyla-potvrzena