Pokřivený jazyk, ohýbání smyslu a významu slov- to jsou nejčastěji používané zbraně padouchů, jež účelově využívají pro podávání nepravdivých, zkreslených a populistických informací.

Je zřejmé, že takzvaná elita ČSSD si je velmi dobře vědoma faktu, že kdo má lepší propagandu, ten vyhrává volby. Například Hitlerovi se to povedlo na základě dobře propracované Goebbelsovy propagandy, a jaké to mělo pro lidstvo nedozírné následky….

Volební sjezd ČSSD byl tímto nebezpečným neřádstvem doslova prošpikován. Je jednoduché zacílit svůj program na ty, co snadno uvěří, že zvyšování daní přispěje ke zvýšení tvorby zaměstnaneckých míst, i když je to do očí bijící lež. Jak je možné, že plný sál delegátů tleská návrhům na zvýšení minimální mzdy, když máme 600 000 nezaměstnaných a nové navýšení zákonitě vyvolá další ztrátu pracovních míst? Nerozumím tomu, jak může národ naletět na příslib zrušení třicetikorunových poplatků u lékaře, když státní kasa je zcela prázdná a stát se doslova topí v nesplatitelných dluzích. A už vůbec nechápu, jak politik může vyslovit takovou lež, jakou je příslib, že když se zvýší daně podnikům, tak se bude mít národ lépe? Ekonomická pravidla platí pro všechny stejně. Každé zvýšení daní znamená zvýšení cen všeho. Když levičák křičí: „Zvyšme bohatým daně!“, ve skutečnosti říká toto: Firmy, ve kterých všichni pracujeme, budou nuceny snížit platy, někteří z nás přijdou o práci a potraviny, elektřina, benzin, a vlastně vše, bude o zvýšení daní dražší. Na základě zvýšení cen dojde ke snížení spotřeby, která následně vyvolá další útlum výroby a zvýší se nezaměstnanost, provázená vyššími výdaji ze strany státu. Už jste někdy toto slyšeli z úst někoho z ČSSD? Z těchto důvodů pravda od „socana“ nebo komunisty nikdy nezazní, protože by je nikdo nevolil, a tak musí lhát.

Co ale na sněmu nezaznělo a ani zaznít nemohlo je tvrdá a nepříjemná pravda, co musí poctivý hospodář udělat, aby prosperoval. Obávám se, že to nejsou jen sociální demokraté, kdo národu zatajují nepříjemné skutečnosti, ale i celá vládní garnitura, která se děsí toho, co musí zákonitě přijít, aby se ekonomika dostala do potřebné rovnováhy příjmů a výdajů.

Za to, co provedli naší zemi, by měli nést odpovědnost všichni zákonodárci bez rozdílu. Protože si jsou vědomi toho, co spáchali, musejí národu lhát. Z vlaku řítícího se z kopce se dá jen těžko vystoupit. To se daří jen těm, co mají zajištěné zlaté padáky. Ale pozor, padouši obtěžkaní zlatem, tento materiál nebývá dobrou ochrannou pomůckou pro pád z velké výšky.

Sjezd ČSSD byl plný propagandy směřující k jedinému cíli- lhát důvěřivé nic netušící občanské většině a chopit se moci tak, jak se to povedlo například nacistům a posléze i komunistům.

Národe, probuď se, političtí padouši nebojují za nás, oni bojují všemi prostředky jen za sebe, za své dvousettisícové platy, stát a národ je jim ukradený! Ze všeho nejvíce se bojí čestných a spravedlivých. Ti by je totiž mohli poslat za kamarádem Rathem do lochu, a tak budou lhát tak dlouho, dokud jim to dovolíme.

Petr Havlíček