Aneb 24 slov zdravého rozumu, proti 26.911 slovům debility a jeho likvidace… Tomáš a Jan Antonín Baťa se musejí obracet v hrobě !!!

Pythagorova věta: 24 slov, Otčenáš: 66 slov, Archimédův zákon: 67 slov, Deset přikázání: 179 slov, Americká Deklarace nezávislosti: 1 300 slov, Ústava USA se všemi 27 dodatky: 7 818 slov, Směrnice EU o prodeji zelí: 26 911 slov !!!

Při svém zamyšlení o příčinách pádu demokracie v antických Athénách skotský právník a historik Sir Alex Fraser Tytler (1747- 1813) napsal:

„Demokracie nemůže existovat jako permanentní forma vlády – může trvat pouze tak dlouho, nežli voliči zjistí, že si mohu dovolit odhlasovat velkorysé výhody na účet státní pokladny. Od této chvíle hlasuje většina vždy pro ty kandidáty, kteří jí slibují nejvíce požitků z veřejných financí. Proto demokracie vždy zkolabuje kvůli nedostatku finanční odpovědnosti… průměrná doba trvání vrcholu velkých světových civilizací byla přibližně dvě století… všechny postupně procházely těmito stádii: od otroctví k víře, od víry k odvaze, od odvahy ke svobodě, od svobody k hojnosti, od hojnosti k sobectví, od sobectví k sebeuspokojení, od sebeuspokojení k apatii, od apatie k závislosti, od závislosti zpět k otroctví.“

Aristoteles uvádí tyto definice: MONARCHIE – ARISTOKRACIE – OBČANSKÁ SPOLEČNOST – TYRANIE – OLYGARCHIE – DEMOKRACIE. Podle Aristotela monarchie, aristokracie a občanská společnost jsou vhodné formy vlád, protože pojednávají o uváženíhodném zisku, neboť žádný ostatní prospěch není brán v úvahu. Ve třech úvodních formách nezáleží na tom kolik osob se zúčastní vládnutí, ale prospěchem, jenž je poskytován státem. Aristoteles považuje tyranii, oligarchii a demokracii za nevhodné formy, jelikož prospěch není vyváženě prezentován. Prostřednictvím tyranie je vůdce povýšen nad všeobecné zájmy. V procesu oligarchie se skupina zbohatlíků snaží o vlastní prospěch s vyloučením zájmu ostatních. V demokracii má většina moc a přitom vládci jednají jako tyrané. Vládnou vlastně sebe-obslužným způsobem ostrakizující věcné uvažování několika jednotlivců. Tyto a ostatní nevhodné formy vládnutím znásilňují význam všeobecného prospěchu. Každá tato nevhodná forma diskriminuje jedince, nebo utlačuje jinou skupinu.

Jan Šinágl, 28.9.2011

 

P.S.

Je více Radimů Jančurů!

Poznámka Pozitivního světa:

zajímavé video s analýzou základních forem vlády najdete ZDE