Stalo se pravidlem, že se z medií každou chvíli dozvídáme, že politici, zaštítění jednotlivými politickými stranami, kradou. A jak se zdá, tak kradli odjakživa, kradou nyní a krást zřejmě nepřestanou.

A tak si můžeme položit otázku: Potřebuje lidstvo k řízení státu politické strany? Již dlouho občané vnímají samotný název „politik“ velmi negativně, a při pohledu na současnost zjistíme, že drtivá většina regionálních politiků, například starostů a zastupitelů, jsou nestraníci. Jedná se o cca 94%. Straníci se na těchto postech objevují většinou jen ve větších městech. Nestraníci jsou dnes i v parlamentu, senátu, a dokonce i ve vládě. Stranám mnohdy nezbývá nic jiného, než že musí oslovit nestraníky, kteří mají čistý kredit, aby dokázali vůbec obstát u voleb. Lidem se začíná příčit být součástí jakékoli politické strany a lze říct, že se za to až stydí. Současný příval politických korupčních kauz v očích občana zcela diskredituje samotnou podstatu vzájemné politické soutěže stran, neboť v ní již dávno nejde o blaho národa, ale jen a jen o politickou moc, kterou „vítězové“ posléze zneužívají jen ve svůj vlastní prospěch. Zcela na okraji jejich zájmu stojí základní principy ekonomické rovnováhy, nezajímá je právo, sociální aspekty a bohužel ani ústava. Svým zlodějským přístupem degradují vědomí národa na tu nejnižší úroveň, která následně ve společnosti vytváří atmosféru zklamání, nedůvěry a mnohdy i apatii k současnému politickému zřízení.

A tak se naskýtá otázka: k čemu nám vlastně politické strany jsou, když to jde vlastně i bez nich? Pokud je přes 90% starostů a zastupitelů „bezpartijních“, proč by nemohli být bez politické příslušnosti všichni hejtmani, senátoři, poslanci, vláda a president, u kterého se to dokonce očekává? Politické strany již dávno nedisponují potenciálem slušných a schopných lidí, neboť ti slušní většinou nechtějí mít s politickými stranami nic společného.

Co nás stojí politické strany

Politické strany by v podstatě nebyly schopny samostatné existence, kdyby je stát nefinancoval. Systém funguje tak, že stát vyplácí peníze za odevzdané volební hlasy nás, občanů, jde cca o 100,-Kč za jeden hlas. To ale není ten hlavní příjem politických stran. Z desítek, a možná i stovek, korupčních kauz postupně vylézá na světlo, že firmy musí odevzdávat politickým stranám nemalé „všimné“ za přidělení státní zakázky, které politické strany rozdělují svým vytipovaným příznivcům. Hovoří se o provizi cca 10-20%. To je zavedená a léty prověřená realita. No není to, s prominutím, k blití? Všechny ty billboardy, inzeráty v médiích, tisku a mítinky na náměstích s párkem, pivem a celebritami zaplatíme politickým stranám my občané, z našich daní a jimi ukradených peněz. A to nejpodstatnější je, že politici nemají strach, neboť nemají trestněprávní odpovědnost a z mnoha špinavých kauz vyjdou čistí jak lilie.

Občanská soutěž

O co jednodušší, levnější a hlavně efektivnější, v neposlední řadě i čestnější, by byla „soutěž“ jednotlivých občanů, kteří by zveřejnili svůj profil, vize a řešení. Pokud by byly nastaveny stejné podmínky pro všechny, co se týče prezentace ve veřejnoprávních médiích, národ by rozhodl např. internetovou volbou, která by ale probíhala nepřetržitě, tedy průběžně a vyhodnocovala by se například jednou za rok. Pokud by zvolený občan neplnil své sliby, a tím ztratil voličskou podporu, vystřídal by ho jiný, ten, který by podporu získal. Jak jednoduché a hlavně levné řešení. Představme si, že by na politika „praskla“ nějaká kauza, hned druhý den by měl na svých preferencích třeba o 70% méně hlasů. Nebylo by od věci, aby musel „sbalit kufry“ hned, pokud by jeho preference klesly pod 50%. Teď někteří asi namítnete, že média by byla schopná „odstřelit“ kohokoli? Pokud by jim ale hrozilo, že za lež či účelové manipulování s fakty mohou přijít o licenci, stali by se z našich slavných bulvárních médií šiřitelé pravdy. To samé by mělo platit například i o soudcích a právnících. Lhal jsi, odsoudil jsi špatně, tak v tomto zákonodárném systému nemáš co pohledávat. Pravda je základem pro lidské „fungování“, a pokud budeme tvrdit něco jiného, nikam se lidstvo nepohne.

Zásadní problém, kterému naše společnost čelí, je prosazení tohoto jednoduchého a morálního volebního systému, neboť jak je známo, kapříci si svůj vlastní rybník nikdy nevypustí.

Petr Havlíček
Zakladatel společnosti Pozitivní svět