Dochází nám čas, přátelé.
Včera jsem opět hovořil s experty na energetickou oblast a shodli jsme se, že pokud nedokážeme společně dotlačit tuto vládu k demisi v průběhu září či října, tak začnou krachovat desítky firem a dojde ke způsobení obrovských a nevratných škod.
My budeme samozřejmě připraveni sloužit občanům této země v jakékoliv ekonomické situaci a neutečeme z boje za žádných okolností, nicméně je třeba si jasně říct, že čím déle nás bude tato vláda ničit, tím bolestivější bude návrat zpět k důstojnému životu, a to zejména pro střední a nižší třídu.
Už nyní se celá řada lidí nachází v naprosto zoufalé situaci. V sobotu mi do rádia Xaver volala žena na mateřské dovolené s tím, že jí zvedli od 1.9. zálohy na plyn na 6.500 Kč, přičemž od státu dostává mateřskou ve výši 9.000 Kč.

A pod touto neschopnou vládou bude jen hůř a hůř.
Proto jsem připraven dodržet své slovo a naslouchat vašemu apelu na co možná nejširší spojení všech lidí, kteří to s touto zemí myslí dobře a kteří vyvíjí intenzivní a seriózní snahu změnit současný negativní běh událostí v naší zemi. Z tohoto důvodu plně podpořím demonstraci pořádanou občanskými aktivisty Ladislavem Vrábelem a Jirkou Havlem, jež se bude konat 3.9.2022 na Václavském náměstí v Praze. Oba kluky osobně znám a vím, že vše, co dělají, dělají upřímně, nezištně a s čistým srdcem.
Jsem toho názoru, že září bude skutečně klíčovým měsícem, a proto bude nezbytné uspořádat více podobných akcí, abychom vytvořili co nejintenzivnější tlak na naši vládu.

Je na čase spojit naše síly. Už není čas se rozdělovat na politickou a apolitickou část – potřebujeme jak lidi v ulicích, tak své reprezentanty v senátu. Už není čas hrát si na pravici či levici.

Prostě musíme na ten Václavák všichni, kdo to s budoucností této země myslíme dobře. Pokud se povede tato první akce, pak nás bude na každé další víc a víc a na konci měsíce už budeme tak silní, že nás nebudou schopni umlčet.

Je mi jasné, že v současné ekonomické situaci není pro mimopražské občany vůbec jednoduché finančně ustát několik cest do Prahy během jednoho měsíce, ovšem pokud to myslíme s dosažením změny vážně, tak jiná cesta prostě neexistuje.

Snažně vás proto všechny žádám – přijeďte nás 3.9. podpořit. Čím více nás tam bude, tím větší máme šanci na to, že společně oné nezbytné změny dosáhneme. Následovat budou v rychlém sledu další akce (termíny včas oznámíme), na něž už, jak pevně věřím, dorazí i ona dosud spící většina, abychom tak na konci září vytvořili soustředěný masivní tlak, jenž už tato vláda nebude schopna ignorovat. >
Počet lidí, kteří na tyto akce dorazí, určí sílu našeho hlasu. >
My jsme připraveni za vás bojovat bez ohledu na všechny negativní následky, které to pro nás může mít. Jste to ale jen vy, kdo nám může zaručit v tomto boji úspěch.

Pojďme do toho dát společně v září všechno.
Pro naši budoucnost, pro naše děti, pro naši zemi.
Jsem naprosto přesvědčen, že ten, kdo na tyto akce nedorazí, bude už v listopadu hořce litovat, že tak neučinil.
My jsme připraveni vám ukázat cestu a kráčet ve vašem čele – ale bez vás po té cestě půjdeme sami a nikdy nedosáhneme vytouženého cíle.
Pojďme společně zaplnit Václavák až dolů po Můstek a vykřičet přes celé Čechy, Moravu a Slezsko, že tohle je naše země a že jsme si ji přišli vzít zpět!
My jsme připraveni za ni bojovat. Jdete do toho s námi?

P.S.: Prosím zkuste sdílet informace o těchto záříjových akcích mezi co největší počet lidí ve vašem okolí – můžete sdílet samozřejmě i tento můj příspěvek, ale postačí v podstatě jakákoliv informace o tom, že se tyto demonstrace budou konat.

Jdeme do toho srdcem – tak pojďte s námi!