Buď se Kalousek úplně zbláznil, nebo je to tak, že „nabytá moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně“, a to do takové míry, že se politik typu Kalouska nebo Ratha začne domnívat, že je všemocný a tedy nepostižitelný.

Demokracie, pane ministře, znamená vládu lidu a Vy jste jen státní zaměstnanec vykonávající jeho vůli. Váš přístup k demokracii mi ale spíše připomíná hlasování dvou vlků a jedné ovce o tom, co si dají k večeři. Z historie, ale i ze současnosti, lze vyvodit následující závěr: Demokracie se vždy dostává na scestí, když ministři, jako například Vy, ztratí soudnost ohledně svojí finanční a morální odpovědností. Z toho, co si myslíte o demokracii a jak by podle Vás měla fungovat, je zřejmé, že Vás nezajímá názor občanů na prohospodařené miliardy, gigantickou korupci a nesplatitelný státní dluh. Považujete zcela za nepřípustné, že by občané mohli mít právo na kontrolu Vaší „skvělé“ práce. V podstatě říkáte, že novela zákona o výběrovém řízení se Vás a celé vlády netýká, protože se zřejmě ve své roli poloboha cítíte neohrožen. Svým postojem rovněž vyjadřujete, že si vláda může dělat, co chce a nakupovat za co chce, i když je to prokazatelná a očividná zlodějna.

Z těchto důvodů si Vám na tomto místě dovolím mimo jiné připomenout: bylo to Vaše ministerstvo, které protiprávně povolilo hazard všude tam, kde si ho města a obce, tedy místní samosprávy, kterým náleží právo rozhodování v této oblasti, nepřála a vyhláškou ho zakázala. Jsem zvědav, až budete obhajovat rozhodnutí Vašeho ministerstva před Ústavním soudem, neboť na jeho konání v této záležitosti byla podána ústavní stížnost, jestli budete zase tvrdit, že se jedná o útok na ústavní principy naší země. Vy, pane Kalousku, nejste ústavním principem, jak se ve své neomylné nadřazenosti zřejmě domníváte, Vy jste náš zaměstnanec a máte sloužit lidem této země a ne hazardu. Na tomto příkladu je patrné, jak ctíte Vámi deklarované demokratické principy. Toto je Vaše pravá tvář.

Dnes jsem si po čase pustil protest-song od Karla Kryla „Demokracie“ a přiznám se, že mě až zamrazilo zjištění, jak věrně obsah jeho písně vystihuje současný stav. A to byla tato píseň napsána v roce 1993. Nevím, zda by bylo Karlu Krylovi dobře, kdyby se dožil dnešních dnů.

Odkaz zde: http://www.youtube.com/watch?v=W0Mydquf9S8

Jako občan cítím, že demokracie v našem státě nepochybně je ohýbána a degradována, a to lidmi jako jste Vy, pane Kalousku a pokud Vám v tom národ prostřednictvím nezkorumpovaných policejních složek nezabrání, tak demokracie u nás, přičiněním Vaším a Vám podobných, zřejmě brzy zkolabuje úplně.

Jedinou šancí, jak uchránit naši zemi před politickou arogancí, je odejmout politické zlovůli pravomoc a nastolit ústavní pořádek rozšířený o trestněprávní odpovědnost všech státních zaměstnanců, včetně soudců, státních zástupců, prezidenta, ministrů, poslanců, senátorů, až po posledního úředníka. Pokud se toto nestane, obávám se, že se řady Kalousků, Rathů, Drobilů, Bémů, Janoušků, Bártů a jim podobných budou neustále rozšiřovat a jednoho dne se jim podaří té křehké dámě jménem Demokracie uštědřit finální kopanec. A bude zase na pár desítek let vymalováno……

Petr Havlíček
www.pozitivnisvet.cz