KOMUNISMUS – znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.
(Karel Havlíček Borovský, 26. června r. 1850)

KAM KRÁČÍ KOMUNISMUS ?

Marxovo učení mělo vždy dvě tváře: krásnou a skutečnou. Podobně „reálný socialismus“ dospěl od předvolebních slibů přes miliony mrtvých a neefektivní hospodářství k nereformovatelné vládě gerontokracie.
KOMUNISTICKÁ IDEOLOGIE BYLA OD POČÁTKU LŽÍ, FALEŠNOU VIZÍ, ZNEUŽÍVAJÍCÍ TOUHY OBYČEJNÝCH LIDÍ PO SPRAVEDLNOSTI.
Dalo by se očekávat, že v civilizovaných a postkomunistických zemích bude Marxismus definitivně zdiskreditován. Proč tedy v našem parlamentě sedí poslanci KSČM, přestože propagace fašismu a komunismu je u nás zákonem ZAKÁZÁNA?

Jak známo příčinou absurdit našeho systému je nedůslednost změn v 90. letech. Část mocných minulého režimu a STB připravili a uskutečnili plán: po ústupu od moci infiltrovali nebo založili řadu politických stran, upevnili či zaujali nové pozice ve státní správě, justici a policii, v médiích a v hospodářství. Součástí plánu byla privatizace
(=rozkradení) společného majetku i zachování KSČM jako „rudého strašáka“.
Ve „HŘE NA DEMOKRACII“ řízené ze zákulisního centra je KSČM figurkou na šachovnici, bludným balvanem, s kterým žádná strana oficiálně nespolupracuje.
Komunisté svou roli přijali: lhaní, intriky a farizejství jim nikdy nedělaly potíže. Mohou dál slibovat modré z nebe, a ví, že svoje sliby nikdy nebudou muset plnit.

V ČEM KSČM SPATŘUJE DŮVOD SVÉ EXISTENCE?
– Komunisté tvrdí, že hájí zájmy pracujících (jak je ale možné, že byl hlasy komunistů 2x zvolen presidentem Václav Klaus, jeden z otců zkorumpovaného systému, aktér cynické amnestie??? Dokonce proti kandidátovi levice? Komunisté záměrně deformují politické spektrum, zejména pak tříští hlasy levice. Neviditelné pouto mezi KSČM a částí ODS je mnohem silnější, než se nám snaží namluvit. Projevem KARTELIZACE NAŠÍ POLITIKY není jen opoziční smlouva!)
– Komunisté tvrdí, že jsou demokratickou stranou (ale nejednají tak! Nedistancovali se od KSĆ a stále tvrdí, že JEDINĚ ONI dovedou svět k „světlým zítřkům“).
– Komunisté tvrdí, že mají recept na vybudování „lepší společnosti“ (to ale říkali už před 100, 70, 50, 25 lety a dopadlo to vždy stejně! Dnes provádějí „pokusy na lidech“ už pouze
v Severní Koreji a na Kubě.)

SKUTEČNÝM PROGRAMEM KSČM DNES JE:
1. NENÁVIST K ZÁPADU, zejména k USA (tedy k civilizovaným fungujícím demokraciím)
2. Neschopnost smířit se s PORÁŽKOU KOMUNISMU VE STUDENÉ VÁLCE (která prokázala jeho neschopnost!)
3. RUSOFILSTVÍ (hospodářské vazby a láska k bývalému GURU, bez ohledu na hrozbu návratu nové ruské totality)
4. Účast v parlamentní „HŘE NA DEMOKRACII“. Komunisté jsou jedním z významných nástrojů k vytváření slabých vlád, rozkládání demokratických stran a dalších
nesrozumitelných manipulací. Hra je řízena mocnou skupinou ze zákulisí s napojením na ruské struktury.
5. VLASTNÍ PROSPĚCH KOMUNISTŮ realizovaný v těchto rovinách:
a) Tzv. „Kontinuita legislativy“ – jim zajistila beztrestnost a nevratnost nakradeného majetku.
b) Start v podnikání jim zajistila příznivá výchozí pozice v 90. letech. To se odráží ve financování stále ještě naší NEJMASOVĚJŠÍ POLITICKÉ STRANY
(z milionu členů zůstalo 55 000)
c) Na činnost stran významně přispívá stát dle počtu hlasů získaných ve volbách!

Zbytek programu KSČM se nijak neliší od programů jiných, moderních nebo reformovaných stran!

Je pokrytecké a cynické vydávat se za levicovou stranu a zároveň se intrikářsky podílet na tvorbě oligarchického systému ruského typu (jehož cílem v Rusku i u nás je soustředit CO NEJVÍCE MAJETKU DO CO NEJMÉNĚ RUKOU !

KDO DNES VOLÍ KSČM?
1. Ti, kdo z ní mají osobní prospěch: její poslanci, rodinní příslušníci, pohrobci starých hospodářských struktur, přátelé a spojenci = MANIPULÁTOŘI a jejich sluhové
2. Pamětníci, kteří odmítají pochopit, že zasvětili život omylu =STAŘÍ HLUPÁCI
3. Radikálové a nespokojenci, plní iracionální nenávisti a bludů = EXTRÉMISTI A BLÁZNI

4. Občané, kteří uvěřili předvolebním slibům, nebo vyjadřující svůj protest proti situaci v politice a ve společnosti.

Členové prvních tří skupin budou vždy trvat na svých lžích a bludech. Jen čas a pozitivní vývoj mohou pomoci.
Důvody 4. skupiny stojí za diskusi:
– Protest proti neduhům politiky lze vyjádřit i jinak (např. neúčastí ve volbách.) Je taky nezbytné, aby se občané vyjadřovali k politice průběžně,
ne jen jednou za 4 roky. Možností je řada.
Vývoj zahraniční politiky dnes ukazuje, jak je NEBEZPEČNÉ ZAHRÁVAT SI S RUSOFILY VŠEHO DRUHU !!!
– Občansky zodpovědnější je jít k volbám a VOLIT PODLE SVÉHO SVĚDOMÍ. Pak je třeba zodpovědět si především otázku:
CHCEME PATŘIT DO RODINY DEMOKRATICKÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍ,
nebo do obnovovaného RUSKÉHO IMPÉRIA???
– Politika komunistů byla, je a bude falešná, její skutečné cíle jsou jiné než tvrdí! Levicový volič má k dispozici výběr demokratických levicových a středolevých stran!
Pro zlepšení poměrů je třeba zbavit se pozůstatků minulého režimu, mezi něž patří i KSČM! (Dobrou zprávou je, že např. straně SPOZ rozkladný plán jejich šéfů nevyšel !!!
Občané už poznávají „PRAVIDLA „HRY NA DEMOKRACII“!)…
Napáchané škody minulých let nelze zcela odstranit, ale můžeme ještě překazit plány na obnovení ruského impéria v Evropě!
– Přítomnost komunistů v EVROPSKÉM PARLAMENTU je pak zcela iracionální a může sloužit výhradně jejich RUSKÉMU PROTEKTOROVI !

Soudím, že na otázku „KAM KRÁČÍ KOMUNISMUS“ nelze odpovědět výhradně slušnými slovy… Jak dlouho ještě bude kráčet, o tom musíme rozhodnout MY – VOLIČI (snad už brzo…).

Ing.arch. Lubomír Bombík
lubomir.bombik@seznam.cz