Proto se s nimi dá tak lehce manipulovat !!!!!

V diskusi o povinné maturitě z matematiky v Čechách zaznělo toto: “’Jorie Grahamová (*1950) americká básnířka a vysokoškolská pedagožka. Jako první žena v historii školy je profesorkou rétoriky na Harvardské univerzitě a při své návštěvě Francie řekla novinářům:

„Stačí porovnat americký a evropský vzdělávací systém na druhém stupni.
Evropské děti se toho učí dvakrát tolik než americké. V Americe nemají druhý jazyk, žádnou latinu ani zeměpis, jen málo přírodních věd, žádné dějiny světa. Lidé přitom mají obrovskou duševní kapacitu. Děti se mohou klidně naučit deset jazyků. Jenže když máte vzdělávací systém, který využívá jen tak málo z lidských schopností, nepoužívané mozky začínají zakrňovat. Když jste Evropan, nevidíte jen sebe. Vidíte Čínu a Indii, vidíte tři tisíce let dějin, vidíte prolitou krev, vidíte chyby, jichž se lidstvo dopustilo. Pro spoustu Američanů je zbytek světa prakticky neviditelný. Vezměte si, že jen sedmnáct procent Američanů vlastní pas. Ostatní v životě necestovali do zahraničí. Takové lidi lze přesvědčit, že nějaké marginální téma je tak mimořádně závažné, že otřese celou společností. Jako třeba práva gayů (nebo nyní nově zdravotní pojištění).“
Pokud chceme zlepšit výuku, následně pak i znalosti dětí a studentů,
je třeba okamžitě přestat s koketováním se systémem amerického
školství a to na všech stupních. Vždyť USA „skromně“ přiznávají, že
jen 70 % studentů dokončí střední školu!“