Hosťom najnovšieho vydania diskusnej relácie Extra téma s podtitulom S osobnosťou bola ikona športového komentovania – Karol Polák. Moderátor Radovan Kondrlík položil otázky dotýkajúce sa súčasného športu ale aj politiky.