…to vše celkem dokonale koresponduje se závěry knihy: Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, kterou jsem právě dočetl. V kostce se tam píše , že tuhle zrůdu-Hitlera- od samého začátku stvořila a financovala Anglie Aby zlikvidovala SSSR jeho rukou . Nejprve podporovali po smrti Lenina Kerenského proti Stalinovi, protože to byl jejich člověk, a byl ochoten předat bohatství SSSR Anglii a USA a když Kerenský prohrál, vsadili na Hitlera. Aby se beze ztrát

dostal vojensky až na hranice SSSR, obětovala mu Anglie a Francie Rakousko, ČSR, Maďarsko a Polsko, proto ta podivná válka, kdy mu po napadení Polska vyhlásili válku, aby neztratili tvář, ale nic nedělali 8 měsíců a nechali Poláky vykrvácet. Hitler pak napadl Francii, aby Anglie ho brala jako partnera. Proto také zastavil  tanky před Dunkerkem  , i když měl do přistavu 27 km, zatímco Angličani 70km.  Prostě je nechal utéct. Podlost od samého začátku od Angličanů, ale už od Napoleona, přes 1.sv. válku a vlastně dodnes. A aktivně jim pomáhala USA. Anglie vždi bojovala až do posledního vojáka svých spojenců!!! Po válce jsme jim do haléře museli zaplatit všechnu výzbroj a výstroj našich vojáků, kteří za Anglii bojovali do poslední tkaničky od bot. Padl na to zlatý poklad , který jsme u nich měli schovaný.

V+W

Je to asi zase jedna z pohádek – narozen 1889 a že by zemřel jak je uváděno 1986? To by mu bylo 97 roků! Asi blábol…..i když se říká, že na každém šprochu je pravdy trochu….
Člověk, který v minulosti působil na čs. zastupitelství v Argentině napsal:

Adolf Hitler zemřel v Catamarce – provincii Argentiny, kde žil chráněn esesáky – v roce 1986 někdy v únoru až dubnu; žil s Braunovou a měli dva syny. Hitler byl posledních 20 let života slepý. Toto byla oficiální novinová zpráva, nijak dále nekomentovaná.

Přepište dějiny! Podle odtajněných dokumentů FBI věděla, že Hitler uprchl z Německa. V losangeleském dopise Agentuře ze srpna 1945 dál neidentifikovaný informátor souhlasí s tím, že vymění informace za politický azyl. Avšak to, co nakonec řekl agentům, bylo mrazivé.

Informátor nejen že věděl, že Hitler odjel do Argentiny, byl ale dokonce jedním z potvrzených lidí ze čtyř, kteří očekávali příjezd německé ponorky. U argentinských břehů zřejmě přistály dvě ponorky, přičemž Hitler se s Braunovou plavil na té druhé. Nově odtajněné svazky FBI dokazují, že americká vláda věděla, že Hitler je živý a zdravý a ještě dlouho po skončení 2. světové války žije v Andách.

Podle ofociálních zpráv dne 30. dubna 1945 Adolf Hitler spáchal sebevraždu ve svém podzemním bunkru. Jeho tělo bylo později objeveno a identifikováno Sověty, než bylo narychlo odvezeno do Ruska. Je opravdu možné, že by Sověti po celou tu dobu lhali, a že historie byla zřejmě přepsána? To nikoho nenapadlo až do chvíle, než došlo k uvolnění dokumentů FBI. Zdá se pravděpodobné, že nejvíce nenáviděný muž historie v klidu opustil rozžhavené Německo a prožil spokojený a mírumilovný zbytek svého života pod úchvatnými vrcholy And.

Nicméně zpravodajská komunita to věděla. Nedávno odtajněné dokumenty FBI začínají předestírat, že nejenom že sebevražda Hitlera a Evy Braunové byl podvrh, ale že nejznámějšímu páru možná dokonce pomohl samotný šéf OSS (Office of strategic services, předchůdce dnešních amerických tajných služeb, pozn. překladatele), Allen Dulles. Z jednoho z dokumentů FBI z Los Angeles vyplývá, že agentura si byla velmi dobře vědoma toho, že jedna z ponorek pluje k argentinským břehům poté, co vyzvedla nacistické pohlaváry. Co je však ještě šílenější, je samotný fakt, že FBI věděla i to, že Hitler se usídlil na úpatí And.

Kdo je oním záhadným informátorem?

Argentinská vláda nejenže přivítala německého diktátora, ale pomáhala mu také s ukrýváním. A informátor předal kromě instrukcí o vesnicích, kterými Hitler projel, ale také důvěryhodné fyzické detaily spojené přímo s říšským vůdcem. Jméno informátora samozřejmě spisy FBI z pochopitelných důvodů neuvádějí, ale byl zřejmě důvěryhodný, aspoň tak naznačuje to, že mu někteří agenti důvěřovali.

FBI se pokoušela Hitlerovo útočiště zakrýt. I přes detailní fyzický popis  iinstrukce, FBI stále jednat nezačala. Dokonce i přes důkazy informující o přistání německé ponorky U-530 těsně před jejím skutečným připlutím, a dokonce i přes množství svědků, kteří viděli, jak vystupují vysoce postavení nacisté, vyšetřovat nikdy nezačala. Byl nalezen i další důkaz: kromě dokumentu FBI, který detailně popisuje setkání svědka s Hitlerovým pobytem v Argentině, další důkazy vyplouvají na světlo a dokazují tak, že Adolf Hitler a Eva Braunová v německém bunkru nezemřeli.

V roce 1945 námořní atašé v Buenos Aires informoval Washington, že existuje vysoká pravděpodobnost, že Hitler a Braunová právě připluli do Argentiny. Souvisí to s pozorováním ponorky U-530. Přiloženým důkazem je pak i novinový článek, který popisuje stavbu zámečku v bavorském stylu na úpatí And. Další důkaz přichází ve formě architekta Alejandra Bustilly, který se zmínil o své práci na projektování a výstavbě Hitlerova nového domova, který financovali již dříve uprchlí němečtí emigranti. A zřejmě největší důkaz o tom, že Hitler uprchl: Zřejmě nejzásadnější důkaz o tom, že Hitler přežil pád Německa, leží v Rusku. Během sovětské okupace Německa, Hitlerovy domnělé ostatky byly rychle ukryty a převezeny do Ruska, přičemž od té doby nikdy nebyly spatřeny. Tedy až do roku 2009, když archeologovi Nicholasu Bellatonovi ze státu Connectitut bylo umožněno vykonat na úlomcích lebky testy DNA.

To, co objevil, rozbouřilo diskuse ve zpravodajské a vědecké komunitě. Nejenže DNA neodpovídala vzorkům,

o kterých se dalo předpokládat, že patřily Hitlerovi, ale nebyly shodné ani s rodovou DNA Evy Braunové. Takže otázka je poměrně jednoznačná: co vlastně Sověti v bunkru našli a kde tedy je Hitler?

Do Washingtonu dokonce psal bývalý generál a prezident Dwight D. Eisenhower. O Hitlerovo náhlé zmizení se nestaral pouze generál Eisenhower, ale své obavy vyjádřil také Stalin. V roce 1945 deník Stars and Stripes citoval generála Eisenhowera, který se domníval, že existuje reálná možnost, že Hitler v klidu žije v jihoamerické Argentině.

Se všemi těmi nově objevenými důkazy, které se dostaly nyní na světlo, začíná být zřejmé, že Hitler nejenže uprchl z Německa, ale dostalo se mu také rozsáhlé pomoci od mezinárodní zpravodajské komunity. Odtajněné dokumenty FBI dokazují, že o Hitlerově přítomnosti v Argentině nejen věděli, ale intenzivně mu pomáhali vše zamaskovat. Nebylo by to ostatně poprvé, kdy OSS pomáhala vysoce postavenému nacistickému důstojníkovi uniknout před spravedlivým trestem. Stačí se podívat na příběh Adolfa Eichmanna, který byl lokalizován v Argentině v 60. letech.

Utekl tedy Hitler do Argentiny?

Odpověď vcelku pochopitelně zní: ANO, na to vemte jed!