Haagský soud je znám v široké západní veřejnosti  v otázce rozbité a zničené Jugoslavie jako tzv. „Kangaroo Court“ – „Klokaní soud“. Právem. Soudil nepravé a osvobozoval pravé vinníky. Zničil presidenta svazové Jugoslavie dr.Miloševiče, který zemřel bez rozsudku, a ničil mnoho let srbského politika dr.Šešelje. Dnes odsoudil dr.Karadžiče. Zato osvobodil vraha bosenské války generála Gotovinu a další,například jisté Kosovany, vůdce teroristické UCK.

 

Ti co zosnovali, naprogramovali, a provedli válečné zničení svazové republiky Jugoslavie od počátku iredenty Slovinska a Chorvatska, ti by měli jako praví vinníci sedět na lavici válečných zločinců v Haagu. Nejsem první,kdo to říká, již dříve vznikl například Tribunál pro Jugoslavii z věhlasných kanadských a jiných právníků, který označil vinníky zničení suverénního státu.

K nim podle těchto kapacit například patřili bývalí činovníci vlády Německa Hans Dietrich-Gänscher a Klaus Kinkel. (Gehlenův učeň: „Češi jsou jen přeceněná prasata“)Ti od počátku podporovali iredentu Slovinska a Chorvatska. Je známo z kanadských zdrojů, že BND podporovala finančně známou secesionistickou organizaci v Torontu Ustaša celé roky, a ta potom přispěla lvím dílem k odtržení Chorvatska od federální Jugoslavie. Tehdy počal organizovaný zločin rozbíjení suverénního státu Jugoslavie.

 

Toto odtržení však nebylo dostatečné – a tak salámová metoda krájení Jugoslavie pokračovala. Bylo nutno vyprovokovat tzv. bosenskou válku. Výborně se k tomu hodilo multietnické osídlení Bosny a Hercegoviny, plné nevyřešených historických antagonismů z II.světové války i starší minulosti. Toto vše zapadalo do plánů zámoří, jak v rámci propagovaného „boje proti komunismu“ znemožnit vliv slovanské velmoci Ruska na Balkáně. Proto došlo k intervenci mezinárodních sil v Bosně jak pod hlavičkou OSN, tak přímo pod silami NATO. President USA Clinton, Madeleine Korbel-Albrightová a další politici, jako Tony Blair, nesou za toto vše jednoznačnou zodpovědnost. Válka v Bosně byla vyprovokována silami ustašů a muslimů za krvavých provokací,jako byly atentáty Markale I a II, které odsoudil i generál Wesley Clark a jiní velitelé. Vše bylo lživě vydáváno za jakousi „srbskou agresi“. O boji o Srebrenicu ani hovořit pak netřeba – tam je manipulace médií  dnes průzračnější, než voda Bajkalu. Lži, lži a lži, průyslově vyráběné, od připisování nul oběti – místo 7 tisíc 70 tisíc apodobně. A zatajení srovnatelných  vyvraždění 4 srbských vesnici u Srebrenici. Naše veřejnost až na výjimky není o těchto věcech veřejnoprávními médii vůbec informována.

 

Konečné zničení Jugoslavie pak nastalo 78 denní leteckou válkou NATO proti svazové Jugoslavii. Naprosto devastační a cíleně na civilní objekty zaměřené bombardování, které dokonce postihlo i civilní  objekty nezúčastněních států ( stál jsem u vybombardované ambasády čínského velvyslanectví v Beogradu, idiotsky omluveného údajně „několik let starými leteckými mapami pilotů“!), s mnoha civilními oběťmi a struktorálním poškozením země netřeba blíže rozebírat. Kazetové bomby a střely s ochuzeným uranem dodnes ničí půdu země a opakují tak jakousi „vietnamizaci“ páchanou „osvícenou Evropou a zámořím“.

 

Následkem této gangsterské akce neboli válečného zločinu – který tak opěvoval president Havel svým politickým žvástem o „humanitárních bombách“ k zastavení jakéhosi agresivního chování nebohé Jugoslavie, které nenapadla ani metr cizího území – bylo uloupeno suverennímu státu Jugoslavii, –  přes Resoluci Rady bezpečnosti OSN č.1244 o územní integritě Jugoslavie!!- historické Kosovo-Metochija, dnes falešně zvané jen Kosovo,  – jen proto, aby zmizel starý název tohoto území upomínající na křesťanské pravoslavné srbské patrocinium. Zemi zdevastovaly  zločinecké tlupy muslimů, vyvracející ve své zvířecí zášti i pravoslavné kostely a pravoslavné hřbitovy. A co činila kultivovaná Evropa?? Přihlížela tomuto fašistickému zvěrstvu a řádění. Nehnula prstem, dokonce ani pro záchranu památek zapsaných do seznamu UNESCO. Nechala fašistickou chátru loupit, vyhánět srbské, romské a další obyvatelstvo a postavila se a trestala i své soukmenovce sympatisující se Srby!

 

Když jsem zažíval bombardování Jugoslavie, přes nás přelétaly svazy bombardérů a mí srbští příbuzní mi telefonovali “ Za deset minut ty letouny napadnou nás v Beogradě“, musel jsem v duchu proklít naši tehdejší vládu za dovolení přeletu těchto letadel přes naše území,aby bombardovaly našeho někdejšího spojence a slovanského bratra, aby mi jejich bomby házeli na hlavy mých blízkých. Mí příbuzní jedné bombě unikli asi o sto metrů. Sto metrů znamenalo život… Kolik dalších Srbů nemělo toto štěstí?

Jen náš tehdejší president Klaus se zachoval statečně, když se postavil veřejně tomuto válečnému zločinu a odsoudil jej. Mnoho našich politiků v sobě nenašlo ani tuto poctivost a čest. Naopak – dodnes jsou u nás zatvrzelí politikové, jako pan ministr kultury Hermann, kteří nepřestajně obhajují postoj Václava Havla stejnými nepravdami,jako tomu bylo v oné době. Kteří vydávají tehdejší Jugoslavii za jakéhosi „agresora“ a jejího presidenta za jakéhosi „fašistického diktátora“. Opak je pravdou. Dr.Miloševičovi soud v Haagu nedokázal vůbec nic a zemřel bez rozsudku. Jugoslávská armáda nikoho v Kosovu nenapadala, pouze hájila svou zemi. Kdyby tak Evropa dokázala hájit svou zem proti muslimské zkáze…škoda dalších slov.

 

Co povědět nakonec? Dnes je dílo zkázy Jugoslavie dokonáno. Díky tehdyvl ádnoucím politikům Německa, Evropy a USA byla Jugoslavie rozřezána na problematické a o existenci zápasící státečky.  Ojedinělí kritikové byli svinsky umlčeni a dehonestováni. A díky vládnoucím politikům Evropy a zámoří vznikly dva státy islamizace jako první státní ohniska v dosud nedotčené Evropě. Jen můžeme očekávat, kdy se toto satanské dílo projeví svou odplatou v další migrační okupaci celé Evropy. A před muslimskou „integrací“ de facto okupací nás ani výroky pana Halíka o islámu jako“ jiné cestě k Bohu“ nezachrání!

 

Jiří Jaroš Nickelli, etnograf a muzeolog