MMF je jen politickým nástrojem, který nemá se svobodou lidí, volným trhem a žádoucím druhem přirozeného rozvoje ve světě nic společného. Je jedním ze základů světového rovnostářství, prohlubování státních deficitů a zdrojem korupce a zneužívání veřejných peněz.

Dominique Strauss-Kahn včera odstoupil z funkce šéfa této politické, nikoli ekonomické, mezinárodní instituce, která má obrovský vliv. Ve své podstatě jde o největší světovou organizaci, která se podílí na tom nejhorším, čeho mohlo současné lidstvo, směřující k degeneraci hodnot, dosáhnout – přerozdělování zasloužených úspěchů a peněz jedněch na účty jiných, kteří si to nezaslouží. Zároveň je jedním z největších původců legalizované korupce, když peníze z něj skrze všemožné programy MMF slouží politikům ke kupování hlasů voličů po celém světě a k uskutečňování takových absurdních cílů, jakými jsou umělé udržování států před oprávněným, žádoucím a výchovným bankrotem, boj proti oteplování či ochlazování planety nebo pěstování něčeho někde, co sama příroda ve svém miliony let trvajícím vývoji považovala za blbost.

V současné době se rozběhne spor mezi USA, Evropou a rozvojovými státy o to, kdo má Dominiqua Strausse-Kahna nahradit na jeho místě. Rozvojové státy jsou nespokojené s tím, že by k obsazení postu mělo dojít zase někým z USA nebo Evropy a je prý načase, aby MMF vedl někdo právě z rozvojových zemí. Podle mě je to úplně jedno. Rozvojovými jsou totiž zjevně všechny, když nejsou schopny v rámci žádoucích vyrovnaných rozpočtů pracovat jen s tím, co mají. Dominique Strauss-Kahn byl jedním z hlavních hráčů, který stál na straně Řecka, Irska, Portugalska a Španělska, když se rozhodovalo o chybné finanční „pomoci“ těmto státům. MMF sám pak pod jeho vedením poskytoval neuvěřitelné peníze daňových poplatníků těch států, které samy s penězi z daní nevystačily, do rozvojového světa. Jediným hmatatelným výsledkem je rozmnožení lidí v oblastech, které z hlediska přírodních podmínek nenabízejí a nikdy nenabídnou podmínky pro jejich uživení, čímž vytvořil jen předpoklady pro to, aby se o ně pak více rozvinutý svět za další své a vypůjčené peníze postaral.

Mezinárodní měnový fond, řízený politiky a nikoli skutečnými potřebami či snad ekonomickými pravidly, jak by se na finanční instituci patřilo, se přímo podílí na největších problémech světa a svými kroky vytváří nové, které by bez jeho předchozích zásahů nikdy nevznikly. Tuto politickou organizaci je nutné zrušit. Lidé na světě se po jeho zániku stanou svobodnější a odpovědnější a svět se stane méně nespravedlivým. Mezi skutečnou spravedlnost na Zemi totiž patří jistě žádoucí stav, kdy každý žije jen podle toho, na co zkrátka má. Jakási povinnost pro jedny, aby živili ostatní, je jednou z největších chyb současného lidstva.
 

František Matějka

frantisekmatejka.blog.iDNES.cz