Lidská společnost žije podle pravidel popsaných zákony. Zákony vytvářejí politici, rozhodují i o jejich uplatňování.

Proces prosazování smlouvy ACTA je názornou ukázkou vládnutí. Skupina firem v USA přiměje vládu, aby prosadila ve světě zákony, o kterých se domnívají, že vylepší jejich byznys. Cílem smlouvy ACTA je harmonizovat legislativu podle doporučení, která předkládá. Následuje zřízení komise, která bude metodicky pomáhat při přípravě potřebné legislativy. Jak vypadají doporučení k tvorbě legislativy, nám ukazují utajované dokumenty, které se díky leaku podařilo získat.

Je vysoce pravděpodobné, že celá řada současných zákonů vznikla stejným způsobem. Mnoho zákonů je schvalováno bez pozornosti veřejnosti.

Dlouhodobý vliv finančního průmyslu deformoval pravidla ke svému obrazu natolik, že vytvářejí předpoklad většího růstu výnosů, než dokáží ostatní účastníci směny vytvořit. Lidé by snadno zvýšili produkci všeho, ale nemají ji komu prodat. K lidem se dostává stále méně peněz. Trh zboží se nezvětšuje, ale požadavky na placení dluhů rostou. Reformy u nás i v Evropě nastolují fakticky bankrot přenesený na občany. Omezí se sociální komfort a zvýší se daně. Dluhy jsou však natolik vysoké, že budou občané věčnými plátci rostoucích úroků.

Celosvětově množství peněz prudce roste, ale peněz mezi lidmi v Evropě a USA nepřibývá. Narůstá množství peněz mezi lidmi v některých rozvojových zemích. Evropa a USA neumějí dostat peníze mezi lidi, aby rostl vnitřní trh. Roste počet lidí, na kterých nelze vydělávat. Adekvátně klesá místní spotřeba, a snižuje poptávku po práci.

Lidé si nemají možnost mezi sebou směňovat práci, protože jim chybí ke směně peníze.

Žijeme podle pravidel, které vytvořily vlády. Vládnoucí propaganda nám neustále vštěpuje, že za všechny problémy mohou lidé. Prý se lidé málo snaží.

Lidé jsou pořád stejní, mění se objektivní realita a pravidla. Realitu mění technologický vývoj. Pravidla stanovují vlády. Politici a zájmové skupiny, které je ovládají, se mají dobře. Oni stanovují pravidla a my podle nich musíme žít. My se musíme snažit, aby se oni mohli mít dobře.

Většina současných vlád prosazuje zákony a opatření (tzv. reformy), které jsou výhodné pouze pro věřitele a "sponzory" politiků, kterým slouží.

Ivo Vašíček

vasicek.blog.iDNES.cz