Doporučuji přečíst.

Co zatím nikdo nahlas neřekne a sdělovací veřejná
mašinerie nás schválně krmí zástupnýmiproblémy pro
odvedení pozornosti. Korespondenční volba – co přinese a o čem se zatím
mlčí.
Rozhodnou o udržení
Fialové vlády u moci Sudeťáci?
Doporučuji přečíst.
Co zatím nikdo nahlas neřekne a sdělovací veřejná
mašinerie nás schválně krmí zástupnýmiproblémy pro
odvedení pozornosti.

Rozhodnou o udržení
Fialové vlády u moci Sudeťáci?

…………………Právní
rozbor Kláry Samkové v plném znění:

…………V zásadě

restituce dosáhl pouze jeden právní
subjekt, a to subjekt s mezinárodně-právní
subjektivitou, totiž Římskokatolická
církev. Nyní se nám objevuje na stole
další osoba požívající mezinárodně-právní
subjektivity, totiž Lichtenštejnské
knížectví. Ani těm Schwarzenbergům, tedy
hlubocké větvi, se majetek nevrátil, i
když jim byl odňat na základě totálně
právně absurdního „Lex Schwarzenberg.“
Neměli mezinárodně-právní subjektivitu,
tak měli po ptákách.

Pro to, aby se
mohlo jednat o lichtenštejnských
restitucích, je ale nutno se vypořádat s
tím občanstvím, které se, jak vidno dnes,
v roce 1991 coby podmínka utilitaristicky
schválilo v rámci zákona č. 87/1991 Sb. o
mimosoudních rehabilitacích – velké
restituci. Tehdy podmínka
občanství byla žádoucí, dnes je
nežádoucí. Možná si řeknete, že
je to nesmysl: se 108+1 jde přece lehce
prosadit „lex antischwarzenberg“, který
můžeme nazvat „lex Lichtenštejn“, načse
tedy párat s nějakým občanstvím?

Nu a teď to
přijde:

JESTLIŽE dostanou
občanství Lichtenštejnové, dostanou je zpět
všichni bývalí sudetští Němci. Sorry jako,
ale jejich vítačky Velkého Vůdce (a
volební výsledky Henleinovy stany) jsou
zdokumentovány příliš dobře, než abych
byla ochotná souhlasit s udělováním
občanství potomkům vlastizrádců.

JESTLIŽE budou mít
bývalí obyvatelé bývalého pohraničí české
občanství, kdo zabrání (však Posselt si na
tom vybudoval kariéru, a nejen on…)
restitucím sudetoněmeckého majetku, anebo
jeho tučným náhradám? Omlouvám se, vážení
čtenáři, ale
otázka udělování občanství se vztahuje
k Sudetským Němcům a jejich potomkům–
nikoliv k emigrantům po roce 1968, jak je
obecně prezentováno. To je prostě false
flag…

Důsledky tohoto

vývoje, jehož reálnou možnost vám zde
předestírám, jsou několikeré:

…………….Či ještě
jinak: v ČR budou restituovat co do objemu
prioritně nečeské subjekty, český
ekonomický element potlačen ještě více než
je nyní. Česká ekonomika bude, dle mého
odhadu, méně v českých rukou než v 19.
století.

……….Výsledkem může
být naprostý finanční kolaps státu. Poté,
co vlastně vůbec nevíme, kolik dlužíme/za
kolik ručíme v rámci války na Ukrajině,
bude tato rána poslední ranou k možnosti
nazývat Českou republiku ekonomickou
entitou. Čeká nás Argentina, v jejímž
rámci se rozebere to, co by snad ještě
zbylo.

……Sice tvrdím, že velká část

německého majetku nebude
způsobilá k fyzickému vydání, avšak jedna
část zcela
rozhodně způsobilá bude: totiž rodinné
domy… Ty mají konkrétního fyzického
majitele – českého, pochopitelně. Vydání
nemovitého majetku tohoto charakteru
nebude – při přijetí příslušného zákona
– bránit vlastně vůbec nic.

Na konci mi dovolte
osobní poznámku: je mi celkem jasné, že
tato moje úvaha je naprosto za hranicí
snesitelnosti tolerance všech těch
kumpánů, kteří jsou nyní u moci. A zde se
nacházejí dvě možnosti: buď mě začnou
stíhat pro šíření poplašné zprávyči
spáchání nějakého podobného trestného
činu… ovšem pak výše nastíněnýscénář
nemohou realizovat… Tedy realizovat jej
samozřejmě mohou, ale bude zřejmé, že moje
odsouzení bude protiprávní a v rozporu s
realitou, anebo si tu realizaci ještě
alespoň chvíli rozmyslí a nám se to přece
jen podaří nějak ustát. Pokud tento
článek, poslouží byť jen k minimálnímu
oddálení bezbřehého udělování českého
občanství a „restitucí na xicht“, splní
svůj účel. Pokud k tomu URNA, či kdo má
dnes ty protirežimní živly na starosti,
potřebuje vůči mně nějakou akci, prosím,
nechť slušně zazvoní. Přijdu jim otevřít.
Při vyrážení dveří by si mohli namoci
rámě, které by následně mohli případně i
potřebovat pro svou vlastní obranu…
protože znáte to… když chodili pro Židy,
mlčel jsem… když chodili pro … no dál je
to notorieta. Jen dnes, dle mého názoru a
zachycených signálů je možno ještě přidat
jedno „kdy jsem mlčel“… když přišli pro
kolegy příslušníky…

Tak se všichni
držte…

Klára

P.S. Omlouvám se,
že je to tak dlouhý, ale víc už historii
zkrátit neumím…“, napsala advokátka, která
jako poslankyně byla u tvorby právních
předpisů o restitucích a o části
privatizací. Pamětníci jsou velmi cenní
lidé. Cenné jsou i fotografie s vypovídací
hodnotou. Na té, kterou dávám jako
ilustraci k ilustraci příspěvku je ministr
Fialové vlády Mikuláš Bek s předsedou
Sudetoněmeckého Landsmannschaftu Berndem
Posseltem na Sudetendeutscher Tag 2023

zdroj: Rozhodnou o <https://www.pokec24.cz/blog/rozhodnou-o-udrzeni-fialove-vlady-u-moci-sudetaci/> udržení Fialové vlády u moci Sudeťáci? –
pokec24

Z toho
plyne závěr: Korespondenční
volba není o tom aby mohli volit čeští
emigranti případně jejich potomci. Korespondenčnívolba
je o občanství pro Sudeťáky na
následné vydávání majetku.

Historie hovoří o
moha „zmizení“ států, říší, národů.

zkráceně řečeno: Važ si toho, jsi
svědkem likvidace České republiky a
českého národa. Zatím to byla
jen ekonomická likvidace, přichází
likvidace státu.

Jinak: HISTORIE

SE OPAKUJE:

Třeba to, že
historie se skutečně opakuje. Není to
jen fráze. Je to holá pravda.
Když se člověk učí ze svých chyb, může
se posunout ve svém vývoji dále. Pokud
nevidí vlastní chyby a hledá je jinde,
pokud na sobě nepracuje, pak se mu
zjevují stále dokola podobné problémy. Naráží na
překážky, které musí opakovaně zdolávat.
Pokud se jim vyhýbá, zavírá před nimi oči
nebo pro nezájem vůbec nevnímá, co se
kolem něj děje, musí ten krok opakovat.
Život je už takový. Stejné je to se
společností, jen ve větším…

Pohodový den

p.s.: budou se
vracet domy v pohraničí, to bude srandy,
a nebo kdo to bude platit těm odsunutým
Němců, noví majitelé????

– v klidu
nadávej na Rusko a Putina a nevšímej si co
se děje na tvém dvorku.