Netřeba více našich slov… zde máte názory skutečných odborníků, nikoliv žurnalistů či politiků, hezky pěkně pohromadě. Argumentů je tolik, že je stále s podivem, že kvůli deseti nemocným lidem se zavírají podniky pomalu na celém světě a likvidují se ekonomiky celých států a zdraví celého lidstva. Proč tedy masmédia (až na malé výjimky potvrzující pravidlo) jedou tu samou nesmyslnou a trapnou písničku dokolečka dokola než nám shoří stodola? Proč většina vlád Západu ohlupuje svoje občany tak jako se to děje v totalitní Číně? Proč nám média tlačí Gatesovy vakcíny? Odpovědi již často sami tušíte… a pokud nevěříte tomu, že Covid je globální hoax a podvod století, jistě budete chtít argumenty, důkazy a svědectví. Jenže my toho máme tolik na skladě, že by se to ani do sta článků nevešlo, ale menší-větší „výcuc“ jsme vám připravili abyste netvrdili, že si vymýšlíme nebo že spřádáme „konspirační teorie“.

Více zde: Lékaři z celého světa za pravdu o Covid-19 (infowars.cz)