Je to mnohem horší, než jsme si mysleli !!!

Emanuel Macron odhalil plán Nové Evropy pouhé dva dny po skončení voleb v Německu! Jeho vize “La Grande Europe” je zkratkou ke vzniku Evropského svazu, společné měny, ministerstva financí pod kontrolou domu Rothschild, evropské prokuratury, policie a armády! Je to horší, než jsme si mysleli!
  Francouzský prezident Emmanuel Macron vystoupil v úterý na pařížské Sorbonně s klíčovým a odhalujícím projevem [1], na který čekal do chvíle, než skončí volby v Německu. Angela Merkel sice vyhrála, ale ztratila sílu a pozici ve vlastní zemi, vyjednávání o koalici bude obtížné a minimálně do konce tohoto roku bude Berlín řešit vlastní povolební krizi hodnot, jak to nazvali němečtí novináři ihned po volbách. Tradiční pro-evropské německé strany jako CDU nebo SPD ztratily obrovské počty voličů, zatímco antimigrační AfD ve východní části Německa skončila dokonce na druhém místě se ziskem téměř jedné čtvrtiny všech hlasů. Naprosto všem je jasné, že německá politika bude na několik dalších měsíců zcela paralyzována, ale procesy v Evropě se nedají zastavit, na Angelu Merkel nelze čekat. Emmanuel Macron proto bez její účasti přednesl na francouzské univerzitě Sorbonna vizi pro Novou Evropu, kterou ovšem Macron nazývá La Grande Europe. Označení Nová Evropa (Das Neue Europa) je termín německého historického původu a Francouzi rádi nazývají věci svými vlastními názvy. Jeho představa o reformě EU je cestou k elitizaci vedení EU a jejímu rozdělení na rychlejší a pomalejší Evropu.
   Emmanuel Macron s hvězdou EU za zády, symbol svatozáře. Základním bodem Macronovy reformy je dvourychlostní Evropa, protože na pomalejší země se prý čekat nebude, řekl Macron ve svém projevu. Hlavním bodem jeho plánu bude zmenšení počtu členů Evropské komise ze současných 28 zástupců na pouhých 15 členů, což je návrat k modelu EHS z konce 80. let minulého století. Tehdy ještě Evropská komise neexistovala, ale Emmanuel Macron chce, aby EU řídily jen ty země, které se chtějí integrovat do nadnárodního svazku EU co nejrychleji. Jinými slovy, je to děsivá salámová metoda odebírání rozhodovacích a řídících práv jednotlivých zemí, krok za krokem. Nejprve bylo odstraněno právo vet a a hlasování v komisi bylo smlouvou z Nice změněno na většinové. Většina tak může přehlasovat menšinu, jako se stalo v roce 2015, když komise většinou prohlasovala přerozdělovací kvóty na uprchlíky. Země, které byly proti, jako např. Česká republika, mají smůlu. Jenže tím to nekončí. Byla přijata i Lisabonská smlouva, která zakotvuje právní principy nadřazené národním Ústavám. Na základě Lisabonu se opět ozývají požadavky sudetských Němců na majetková vyspořádání v ČR, protože Lisabon zakotvuje mj. nepromlčitelnost zločinů proti lidským právům a majetku.
     Do Evropské komise se už český zástupce nedostane, vznikne Evropské ministerstvo financí, všichni v EU musí platit Eurem, jinak musí z EU odejít!
Projekt Nové Evropy ve vizi Emmanuela Macrona jde ještě dál. Protože se ukazuje, že Evropská komise je zkostnatělý orgán, kde všichni do všeho mluví, chce to Macron řešit tím, že do Evropské komise by mohly vyslat své zástupce jen ty země, které se budou chtít nejrychleji integrovat. A tady doporučuji dávat velký pozor. Emmanuel Macron prohlásil, že mu nejde o vytvoření federace, ale pouze o vytvoření společného prostoru, který bude prosazovat evropské hodnoty. Ale zároveň dodal, že pro chod EU je nezbytné, aby vzniklo evropské ministerstvo financí, které by převzalo finanční agendu všech 28 členských zemí. Národní ministerstva financí by postupně zanikla . Všichni musí přijmout EURo, hra na vlastní měny skončila, uvedl Macron. Spolu s tím by proběhlo i ustanovení společných ozbrojených sil a opět postupně by došlo k zániku národních armád. A do třetice, v Evropské unii by vznikla nová instituce s názvem Evropská prokuratura, která by nahradila trestně-právní procesy ve všech evropských zemích. Poslední vizí Emmanuela Macrona je vytvoření Evropské policie, která by měla působnost v celé EU a pracovala by ve spolupráci se zmíněnou Evropskou prokuraturou.
    Studenti Sorbonny okolo Emmanuela Macrona. Mladé elity budou naprogramovány pro dokončení islamizace Evropy a pro přípravu tažení na Rusko.
Opět se pravda odkrývá v celé své nahotě. Emmanuel Macron není prezident Francie, ale pouze státní manažer, který je řízen sionistickým domem Rothschild, pro který tak dlouho pracoval jako bankéř. Tak jistě, na evropské federaci nezáleží, bohatě stačí, když veškeré peníze a rozpočty v EU bude řídit společné evropské ministerstvo financí napojené na kapitálový systém Evropské centrální banky, kterou kontrolují sionisté a kdo by se chtěl v té La Grande Europe tomuto systému vzpírat, tak na toho si došlápne Evropská prokuratura a Evropská policie.
  V podstatě vznike Eurosvaz na způsob Sovětského svazu, ne federace na demokratických základech, ale přesto mocensky sjednocený systém na způsob sovětských republik, kde ale nejvyšší moc stejně drželo moskevské politbyro ÚV KSSS a Prezídium nejvyššího sovětu jako nikým nevolený exekutivní orgán. Sionisté nepotřebují federaci, ta je dobrá tak leda pro gojímstvo, jim stačí kontrolovat emise EURa a zejména míru deficitů a zadlužování jednotlivých zemí přes centrální orgán. No, to je přece báječný nápad. Dnes jednotlivé země se zadlužují různě, někde si chtějí půjčovat, jinde nechtějí, jinde musí. Pokud se ustanoví společné ministerstvo financí, bude to z jedné vody načisto. Centrálně se určí, která země EU bude mít jaký schodek státního rozpočtu.
     Evropské ministerstvo financí, Evropská prokuratura a Evropská policie. Ty země, které budou poslouchat a plnit Kalergiho doktrínu, ty budou dostávat od Evropského ministerstva financí štědré schodkové rozpočty. Neposlušné země budou rýt držkami v zemi. Sionisté v Bruselu budou rozhodovat, jestli český důchodce smí dostat valorizaci důchodu, nebo jestli mohou vzrůst platy českým učitelům. Sionisté třeba zjistí, že české školy neučí dostatečně multikulti výchovu a Evropské ministerstvo financí proto navýšení mezd zamítne. Evropská prokuratura si došlápne na všechny rozvraceče, na alternativní média, ale i na podnikatele, kteří třeba poskytují zákazníkům platby v Bitcoinech. Jenže v proslovu Macrona zazněla i slova o tom, že Nové Evropě bude vládnout tandem Francie a Německa. Pro nás na alternativě to není nic nového, to víme dávno, ale od Macrona zazněla i zajímavá informace, kterou má přímo od domu Rothschild. V projevu totiž uvedl, že Velká Británie se vrátí zpátky do Evropského projektu a bude v něm mít své místo. Neřekl jak, kdy a proč, ale z Londýna má zákulisní informace od Rothschildů. Jenže v novinkách zašel Macron ještě dál.
          Velká aula Sorbonny. Podle jeho návrhu by se volby poslanců do Evropského parlamentu měly změnit tak, že polovinu europoslanců by si voliči v EU volili z mezinárodní kandidátky, ovšem pouze z předem schváleného seznamu mezinárodních kandidátů. Druhou polovinu členů parlamentu by tvořily národní kandidátky jako dosud. Tohle je krásná ukázka plivance na voliče. Evropský parlament je kritizován jako zbytnělý orgán. Takže Macron chce tuto kritiku utišit tím, že nechá občany, aby si kandidáty do Evropského parlamentu z poloviny prosadili hlasováním ve volbách z mezinárodní nabídky kandidátů, ale jenom z předem vybraných a náležitě prověřených. Macron si dělá z inteligentních voličů doslova blázny. To snad není možný? Takže si to shrňme. Země EU už nebudou mít svého zástupce v Evropské komisi automaticky. Bude jich místo 28 jenom 15. Do parlamentu budou moci voliči nově volit jen polovinu z europoslanců ze své země než dosud, protože druhá polovina zástupců bude složena z kandidátů z celé EU. A protože voliči v EU budou preferovat vlastní kandidáty z vlastní země, tak logicky do EU parlamentu se dostanou jen mezinárodní kandidáti z populačně největších evropských zemí, kde je nejvíce voličů, tzn. z Francie, z Německa, ze Španělska, ale také z Polska. Je tohle normální? Je tohle pořád ještě demokracie? Je tohle to, co jsme chtěli, když jsme vstupovali do EU?
      Evropský azylový úřad. A tady končí veškerá hra na nechtění a uhýbání před kvótami. V projevu rovněž zazněly i Macronovy myšlenky na téma rozvratu evropských myšlenek. Doslova řekl: “Dopustili jsme, aby se uchytila myšlenka, že za všechno může Brusel. Musíme si ale uvědomit, že my jsme Brusel! Evropa bude žít jen myšlenkou, kterou si o ní vytvoříme.“ Ale největší šok, který by měl vzít na vědomí i Tomio Okamura a jeho SPD, to je výzva Emmanuela Macrona k tomu, aby v rámci EU vznikl Evropský azylový úřad, který bude direktivně umisťovat uprchlíky do jednotlivých zemí EU. Každá země, která odmítne migranta přijmout, bude muset za něho měsíčně a pravidelně platit veškeré integrační náklady jiné evropské zemi, která bude Evropskému azylovému úřadu hlásit každý měsíc celkové náklady na integraci jedince. Pokud bude uprchlík umístěn v Německu, integrační náklady na jedince dosahují 20.000 EUR měsíčně. To je prakticky 1 milion Kč měsíčně. Je třeba si uvědomit, že ta částka neobsahuje jenom sociální dávky pro migranta, ale i zdravotní pojištění v dané evropské zemi, ubytování, kurzy, školení, výlety a především platy a mzdy mnoha pracovníků sociálních odborů a neziskovek.
  Macrona poslouchaly stovky novinářů, ale i finančníků a bankéřů. V podstatě jde o to, co říkala Angela Merkel před volbami, že jde o administrativní přerozdělení uprchlíků. To znamená, že uprchlíci budou v Schengenu cestovat, ale někde musí být úředně zapsaní jako doma, kde budou pobírat dávky. Mimochodem, z téměř 1.2 milionu migrantů v Německu se podařilo od roku 2015 zaměstnat jen 2.8% z nich, to je něco okolo 34.000 migrantů [2]. Zbytek z nich jsou pobírači sociálních dávek. Sami si představte, co tohle udělá se státním rozpočtem ČR a co to udělá s českým podvědomím o životě a světě. Když Arabové nedostanou dostatečné dávky, jdou vyhodit sociální úřad do povětří. Vytahají úřednice z kanceláří, znásilní je a potom budovu zapálí. Policie je schovaná za rohem a bojí se, protože muslimů je moc a jsou vyzbrojeni zápalnými lahvemi. Přesně takto dopadla pobočka sociálního úřadu v Paříži během nepokojů v roce 2015 jenom kvůli tomu, že zkolaboval informační systém a nešlo muslimům převést peníze na jejich účty včas.
   Když ČR nepřijme kvóty, bude je Evropský azylový úřad do ČR přidělovat násilím a administrativně v součinnosti s Evropskou prokuraturou. Kdo nechce migranty, musí vystoupit z EU jako Británie! Pokud ČR migranty nepřijme, vystavuje se riziku, že náklady za jejich pobyt v jiných zemí EU nebude mít pod kontrolou. Např. ve Švédsku pořádají sociální úřady zahraniční výlety pro migranty do ciziny, tam vyšplhají měsíční náklady státu za migranta i na 50.000 EUR měsíčně, zejména ve chvíli, když se zraní v cizině a zlomí si třeba nohu, anebo pokud se dostane do vazby, vězení, to všechno by ČR musela platit za migranta. Veškeré náklady za migranta, které má Švédsko, by Evropský azylový úřad zpětně účtoval ČR. Představa, že by ČR nezaplatila, je iluzorní, protože Evropská prokuratura by ihned obstavila účty České republiky v celé EU Reálně může jeden migrant v cizí zemi se všemi náklady vyjít český stát na 5 milionů korun ročně, to je zcela realistické číslo. Při plánovaném počtu 15.000 migrantů pro ČR v roce 2017, kvótovém dluhu z roku 2016 (7.500 migrantů) a plánované kvótě 25.000 migrantů v letech 2018 – 2020, se dostáváme v nákladech na cca. 250 miliard korun. Proboha, kde by na to ČR vzala peníze? Proto je už teď naprosto jasné, že administrativní přijetí uprchlíků je pro ČR daleko levnější, vyplatí jim dávku 21.000,- Kč a tím bude povinnost ČR (zatím) vůči EU splněna, řekne si mnoho českých politiků. Není možné platit migranty jinému státu, protože náklady by nebyly pod kontrolou. Přesně k tomuto kroku to směřuje v ČR po volbách Emmanuel Macron hovořil celou dobu hlavně ve vztahu ke studentům a nastupující generaci.

Ale to není z Macronovy vize všechno. Chce otevřít francouzskou armádu všem zájemcům o službu z celé EU. Francouzská armáda by se tak stala největší mezinárodní žoldáckou armádou na světě. K tomu samému nabádá i ostatní země EU, že i ony by měly své armády otevřít cizincům. A kdo naplní řady těchto armád? Muslimští mladíci v EU, kteří ještě nedávno bojovali v řadách ISILu anebo zapalovali auta na předměstích Paříže během protestů. Ale nejen oni. Francie řeší nezaměstnanost mládeže, hlavně té muslimské. To samé Španělsko. Takže cílem je dostat tyto lidi z ulice a naplnit jimi armády. Co se ale po tom s takovou armádou udělá? Bude jenom jen tak někde běhat a cvičit po buzeráku? Ne, bude použita k poslednímu a masivnímu útoku na Rusko. Tento plán je stejně tak stupidní, jako je děsivý. Žádná arabská armáda nikdy nic nevyhrála, pokud se díváme v poslední minulosti zpátky, ale v tomto návrhu Macrona je vidět nejen kalkul, jak vyřešit nezaměstnanost stejně jako Adolf Hitler, který z nezaměstnaných Němců postavil a obnovil Wehrmacht, ale je v tom cesta, jak vytvořit armádu všehoschopných, kteří budou tvořit hrozbu pro zbytek národních křesťanských států v Evropě. Hordy muslimů se zbraněmi ve francouzských a německých uniformách.
    Výchova nových evropských elit začne okamžitě, po celé Evropě se začnou budovat nové Evropské univerzity. A poslední třešní na dortu je Macronova touha vybudovat tzv. Evropské univerzity po celé Evropě. Zatím by jich mělo být okolo dvaceti. Ty by měly vychovávat Nové Evropany, nové evropské elity. Přesně o to jde, nová a dravá mladá generace, vítání migrantů, nezletilí studenti už na středních školách se teď angažují, když tvrdí, že migrace a islám v ČR není žádný problém, viz. děsivé video zde. La Grande Europe je zde a po zvolení tandemu Emanuela Macrona a Angely Merkel se bude všechno realizovat mnohem rychleji. Jedinou nadějí je, že v Německu se nepodaří sestavit koalici a Angela Merkel bude mít více starostí doma.