Česká ombudsmanka (za podpory ministra školství) opakovaně zastrašuje ředitele škol kvůli šátkům a hábitům muslimských dívek.Již několik ředitelek/ředitelů českých škol čelí tlaku státních orgánů kvůli muslimským šátkům a zahalujícímu oblečení. Ombudsman Šabatová věc rozdmýchává mediálně i prakticky, ministr Chládek jí přizvukuje, že „muslimské šátky ve školách jsou v pořádku“ a brzy naběhne do škol Česká školní inspekce (která logicky ctí stanovisko ministra, neboť je mu podřízena) a bude zkoumat porušení zákona a vůbec otravovat život pár zásadovým ředitelům a především exemplárně zastrašovat ty ostatní.Tyhle multi-kulti hysterie opravdu českému školství ještě chyběly, jakoby nemělo svých starostí dost.Muslimské šátky ani hábity do českých škol nepatří a uvedu proč. 1) Tento důvod se uvádí často, ale nelze ho nezopakovat: My jsme tady doma a toto (povinné zahalování žen) není naše kultura. Povinností hostů – je naší kulturu ctít. Pokud tady chtějí žít, musí se asimilovat a přizpůsobit (stát se Čechy s jejich tradicemi a zvyky, mj. křesťanskými), nikoli my se přizpůsobovat jim.Pokud se já rozhodnu žít na Novém Zélandu, musím tam pak přece vychovávat své děti jako Novozélanďany, aby se tam cítily doma a prožily šťastný život. Musím akceptovat jejich zvyky a nemohu požadovat, abych 28. září ; ; a 28. října nešel do práce, protože jde o významné dny pro mou kulturu či náboženství. Pokud se mi to nelíbí a Novozélanďani mi připadají buranští a netolerantní – letadlo do Prahy létá každý týden.Někde na Nové Guiney a Nové Kaledonii jsou údajně stále kmeny, kde občas člena nepřátelského kmene sní. Pokud k nám emigruje nějaký takovýto kmen – budeme takovéto chování hodnotit jako vraždu s obzvlášť zavrženíhodnými pohnutkami. Ale půl světa daleko – je to jejich zvyk a odkaz předků. Berou to jinak, a když se tam budete chtít přestěhovat a žít pár měsíců či let – budete se s tím muset nějak srovnat. 2) České školy mají řadu chyb, ale k dobrým tradicím patří prvorepublikový demokratický sekularismus. Ve školách nemá místo politika, ani náboženství. Všichni žáci jsou si rovni a nijak se nerozlišují. Jediné kritérium pro jejich rozlišení je pouze prospěch a chování! Jde o jednu ze základních hodnot systému – braňme ji! 3) Šátky ani hábity – nejsou v žádném případě náboženskými symboly. Například křížek na krku (navíc je tady doma) – náboženským symbolem je, protože ho nosí na krku muži i ženy. Šátky a hábity muslimští muži nenosí, protože jsou jenom symbolem připomínajícím jejich ženám podřadné postavení. Je to česká vlastnost, každému vlézt do zadnice, jako rektoskop! Nemáme vlastní názor, nedovedeme si zastávat svoje názory? Tak co jsme zač??? Hlavu dolu a bez hnutí čekat, až nám někdo nakope???

Václav Klaus ml.