Kdyby volba prezidenta nebyla vážná věc, tak se lze nad těmito úvahami smát. Jistě znáte ze světa situaci, kdy izraelský premiér byl vyšetřován za rozsáhlou korupci a přece ve volbách znovu získal post premiéra země. O to se postaral team izraelského specialisty, který pomáhal i Bidenovi. Tentýž tým, spolu se slovenským pověřencem, dokázal prosadit provinční občanku Čaputovou za prezidentku Slovenska i proti europoslanci. A v běžném tisku proběhla zpráva, že emeritní generál Pavel má ve svém volebním teamu příslušného Slováka ze sboru izraelského specialisty. Tak a teď si můžete vsadit, jak to dopadne. Poturčenec horší Turka!!! Ještě v září 1989 ve funkci velitele skupiny a předsedy Základní organizace KSČ ve skupině 27 budoucích armádních “špionů” v tříletém tajném kurzu (na VAAZ v Brně) navrhoval vyloučit z KSČ spolužáky, kteří s ním studovali ve skupině a kteří odmítli podepsat Antichartu. Je veden v seznamech Státní bezpečnosti jako agent pod krycím názvem PÁVEK! A po roce 1989, někdy v letech 1993-1994, se nechal doslova koupit druhou stranou, a proto měl raketovou kariéru v AČR, když byl prosazen do nejvyšších velitelských funkcí v Armádě ČR včetně do funkce NGŠ AČR a Předsedy vojenského výboru NATO! Fakticky to však byla a stále je jen cílená zpravodajská operace a mediální příprava na prezidenta ČR!!! Pokud bude prezidentem zvolen, tak to bude unikátní případ, kdy dvojnásobný agent (do roku 1989 agent komunistické státní bezpečnosti a poté i agent nejmenované mocnosti) se propracoval až do nejvyšších vojenských a politických funkcí! Akorát musíme počítat s tím, že bude i ve funkci prezidenta ČR svým řídícím orgánem nadále ŘÍZEN!!!! A v koho zájmech? Na to nechť si každý odpoví sám. Generál Pavel je připraven kandidovat na prezidenta. Řekl, že vstup do KSČ byla jeho chyba. Pro ty, kteří by tě snad chtěli volit, Pavle, jenom drobnou vysvětlivku, jak to chodilo. To neokecáš jenom tím, že řekneš – to byla chyba. Jako kdokoliv z vysokoškoláků ses do KSČ nemohl sám přihlásit. 1. Museli Tě oslovit soudruzi z VÚ, kde jsi sloužil. Ale žádní picmoši. Šajby dobře zapsané nejen na útvaru a odkonzultované na vyšším velitelství, kam VÚ spadal. 2. Na přihlášce za kandidáta KSČ jsi musel mít 2 ručitele – soudruhy, kteří tě museli vychválit nejen jako vojáka, ale zejména aktivního a příkladného člena SSM. Tam rovněž bylo, že jsi vyrovnaný s náboženskou otázkou, nemáš nikoho na Západě a jsi zárukou předpokladu dobrého komunisty. 3. Součástí přihlášky bylo i kladné vyjádření Uličního výboru KSČ tvého bydliště. 4. Musel jsi tam uvést, proč chceš vstoupit do KSČ. Všichni jsme to tam uváděli a nepochybuji o tom, že i ty, a to, že se chceme aktivní prací účastnit budování vyspělé socialistické společnosti pod vedením KSČ a její hybné síly dělnické třídy a prohlubovat nerozborné přátelství ze Sovětským svazem. Dva roky jsi musel chodit na školení kandidátů KSČ. Po dvou letech jsi znovu vyplňoval přihlášku za člena KSČ se stejným obsahem a dvěma ručiteli, kteří tam uvedli, že ses osvědčit jako kandidát KSČ a jsi zárukou perspektivního komunisty, který bude hájit zájmy dělnické třídy a pracující inteligence a bude vždy stát na principech marxismu-leninismu. Na otázku, jak hodnotíš události 21. srpna 1968, jsi odpovídal, že se jednalo o internacionální pomoc států Varšavské smlouvy, jinak by ses dostal do „háje…“ a ne do KSČ a nemohl bys velet pluku. A těch otázek bylo na 4 plné stránky formátu A 4 jak na přihlášce za kandidáta KSČ, tak ve stejné přihlášce za člena KSČ. Mám to, bývalý náčelníku GŠ NATO, taky za sebou a ze mne vola nejde udělat. A takových nás k datu 1989 bylo 1 milion 800 tisíc členů a kandidátů KSČ. Nepodepisuji se, protože pokud bys nějakou „zvláštní“ náhodou byl zvolen, tak se budeš mstít, jak je Tvým zvykem! A jsou i někteří, kteří velmi dobře a přesně vědí, jak ses nechal koupit na misi v tehdy již rozbité Jugoslávii! Dokázal by na to odpovědět i nynější NGŠ, který tam byl tehdy také. Já v roce 1971 jsem byl z armády propuštěn, neboť vstup vojsk a některých států Varšavské smlouvy jsem nazval okupací a pobyt vojsk SSSR za okupační armádu. Generál Pavel v té době vstupoval do armády, tedy souhlasil s okupací a pobytem okupační armády SSSR na našem území! A to chce být prezidentem ČR?