Každoročně připravuje dle pokynů vlády a usměrnění parlamentem „státní rozpočet“ jako údajně nejvýznamnější dokument, který se však nikdy nemusí dodržet, nikdo jeho dodržení nekontroluje a ten, který jej ve své kompetenci pro ministry připravuje, jej tak dělá už cca 15 let.

Každoročně „sleduje“ vývoj zadluženosti státu a přispívá k jeho neustálému zvyšování např. tím, že tzv. nedobytné pohledávky státu z Ruska nebo dalších asijských či afrických států „prodává“ soukromým firmám za cenu kolem 20 – 25 % skutečné pohledávky místo aby se je snažil zhodnotit bártrem.

Dává neodůvodněné výjimky ze zákonných pravidel veřejných zakázek, ze státních zakázek
Povoluje nebo toleruje tzv. „černé duše“, každoroční cca 5 % neobsazení funkcí na jednotlivých ministerstvech a poskytuje jim na to potřebné finanční prostředky.

Souhlasí nebo toleruje plýtvání nemovitým majetkem (řada zbytečných budov), dopravními prostředky (řada osobních nevyužitých aut pro ministry a náměstky ministrů), personálním obsazením jednotlivých ministerstev (řada zbytečných odborů). Přitom při každém odhaleném problému nikdo na MF ani dalších ministerstvech za nic neručí nebo „si nepamatuje“, kdo za to ručil za jeho působení, za působení jeho předchůdce nebo předchůdce předchůdců.

Neuhlídá státní rozpočet ani za dobu svého působení, natož aby ručil za opatření, která „převzal“ od svého předchůdce.

Přikládá značně přehnanou váhu instituci „státní pokladny“, kterou hodlá zřídit jako systémové opatření za miliardové prostředky, ačkoliv se jedná pouze o to, aby systém formálně dobře fungoval, což by bylo možno zajistit bez těchto neúměrně vysokých finančních prostředků.

Miliardové škody způsobené špatným řízením dovede vždy vysvětlit.