Jaké bonusy v posledním půl roku rozdaly vládní instituce
Kolik celkem resorty loni daly náměstkům a vrchním ředitelům na odměnách
 Náměstek ministra vnitra 2 520 000 Kč
 Náměstek ministra vnitra 1 472 500 Kč
 Vrchní ředitel sekce ministerstva vnitra 1 401 500 Kč
 Vrchní ředitel sekce ministerstva vnitra 3 401 500 Kč
 Vrchní ředitel sekce ministerstva vnitra 4 341 000 Kč
 Vrchní ředitel sekce ministerstva životního prostředí 1 350 000 Kč
 Náměstek člena vlády ministerstva zemědělství 3 335 000 Kč
 Vrchní ředitelé sekcí min. zemědělství (celkem 6x) 320 000 Kč
 Náměstek ministryně obrany 300 000 Kč
 Náměstek ministra financí 282 000 Kč
Kolik resorty loni vyplatily na odměnách náměstkům a vrchním ředitelům
1. Pololetí: 13 139 580 Kč
2. Pololetí: 20 363 790 Kč
Průměrné odměny přepočtené na zaměstnance
Instituce Celková
částka Počet
zaměstnanců Průměrné výše odměny
Ministerstvo financí 42 954 745 Kč 1 294 33 195 Kč
Ministerstvo životního prostředí 25 253 205 Kč 766 32 967 Kč
Ministerstvo vnitra 82 608 906 Kč 2 627 31 446 Kč
Ministerstvo zdravotnictví 13 460 500 Kč 439 30 661 Kč
Ministerstvo obrany 34 837 500 Kč 1 153 30 214 Kč
Ministerstvo spravedlnosti 11 643 144 Kč 418 27 854 Kč
Ministerstvo dopravy 12 504 261 Kč 463 27 007 Kč
Ministerstvo zemědělství 16 995 510 Kč 657 25 868 Kč
Ministerstvo kultury 6 436 160 Kč 271 23 749 Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj 12 193 000 Kč 752 16 214 Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 13 748 047 Kč 1 000 13 748 Kč
Ministerstvo páce a sociálních věcí 21 165 000 Kč 1 560 13 569 Kč
Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 925 000 Kč 954 12 500 Kč
Ministerstvo zahraničních věcí 23 255 000 Kč 2 020 11 512 Kč
Ministerstvo pro legislativu ??? ??? ???
Ministerstvo pro evropské záležitosti ??? ??? ???