Béda • 2. května 2015 • 1686 přečtení
Před zhruba rokem až rokem a půl  jsem napsal články „Déja vu“ o reminiscencích na dobu před světovými válkami  a „Míří USA k fašismu?“ (o zemi, která se řídí v politické praxi  programem PNAC a podle slov jejího prezidenta – Nobelisty míru „Nyní musí mít nejsilnější vojenskou sílu světa a příležitostně musí zkroutit ruce zemím, které by nebyly ochotny dělat to, co potřebuje, aby dělaly.“ )  Dnes bohužel musím napsat podobný článek o směřování ČR.
Proč?
Posuďte sami:
• Ministr zahraničí podpořil svojí přímou účastí neústavní, násilný, neparlamentní, nevolební   puč s přímým vlivem cizích států na Ukrajině (otázku, jak by reagoval na podobný pokus cizího ministra, případně na pokus o neústavní, neparlamentní, nevolební státní převrat v ČR, nechávám bokem).
• Tento ministr a jím vedené ministerstvo opakovaně a dlouhodobě podporuje na Ukrajině pučistický režim, který jako jeden z prvních kroků přijal diskriminační zákony vůči rusky mluvící menšině a začal účtovat s politickou opozicí, až to dospělo tak daleko, že zakázal opoziční strany neloajální pučistické vládě. Ministr zahraničí ČR nechává bez povšimnutí boření pomníků padlým obětem 2. světové války s nacismem na Ukrajině a jejich nahrazování pomníky nechvalně proslulého Stěpana Bandery. Ministr zahraničí ČR přehlíží zločiny proti civilnímu obyvatelstvu, nacistickou symboliku, řeči ukrajinského premiéra o ruských podlidech, opakované vraždy nepohodlných žurnalistů a politiků na Ukrajině.
• Ministerstvo zahraničí ČR přehlíží fašistické projevy svého emisara pro pro energetické otázky.
• ČR jako jedna ze 4 zemí hlasovala v OSN spolu s USA, nacistickým kyjevským režimem a Kanadou  proti rezoluci o zákazu propagace fašismu navržené RF.
• Vláda ČR nechává bez povšimnutí registraci Sudetoněmecké strany v ČR, nevšímá si přepisování dějin 2. světové války a prohlášení lidí jako univerzitní „profesor“ Tomáš Klvaňa o tom, že ČR byla ve 2.světové válce dobyta nikoliv osvobozena, nevšímá si pokusů o rušení pomníků hrdinům 2.světové války, nepřipouští alternativní (neklvaňovský) pohled „ruských vlků“ na dejiny 2.SV, kteří chtějí symbolicky  uctít v době 70. výročí vítězství nad nacismem své předky –  oběti boje s nacismem a vzdát jim hold. Vláda ČR nechává bez povšimnutí volné působení kyjevských pučistů na pražském Staroměstském náměstí i s jejich symbolikou.
• Premiér ČR považuje za větší hrozbu pro bezpečnostní zájmy ČR přejezd kolony neozbrojených motorkářů než přejezd bojové kolony ozbrojených  pancéřových vozidel vývozců válek a neustále kárá Rusko za vměšování na Ukrajině, přičemž proti vměšování českého protektora na Ukrajině a jeho četným válečným intervencím v nejrůznějších místech světa nemá nejmenších výhrad.
• ČR od svého vstupu do NATO se stala spolupodílníkem na imperiálních válkách, které nemají s obranou ČR nic společného a vážným způsobem ohrožují bezpečnost českého státu.
• Česká vláda připravila ke schválení zákon o všeobecné branné povinnosti pro muže i ženy nad určitou věkovou hranici s povinností válčit kdekoliv ve světě po složení vojenské přísahy.