O identifikaci při hodinách tělocviku 12. 09. 2023 7:40:41
Dobrý den, paní Králová,
reaguji na Vaši stížnost ohledně převlékaní na hodiny tělesné výchovy,
kdy je Vaše dcera nucena se převlékat ve společném prostoru
se spolužačkou Františkem Dolákem…která se narodila jako chlapec,
ale identifikuje se jako dívka.
Pochopili jsme, že Vaší dceři je krajně nepříjemné,
že spolužačka František se při převlékání zcela odhaluje
a jsou vidět její genitálie, konkrétně penis.
Danou situaci jsme před začátkem tohoto školního roku konzultovali na poradě,
a rozhodli jsme se navýšit počet převlékacích místností na čtyři, a to takto:
První je pro dívky, které se identifikují jako dívky
Druhá je pro žáky s mužskými pohlavními orgány, kteří se identifikují jako dívky či jinak.
Třetí je pro chlapce, kteří se identifikují jako chlapci
Čtvrtá je pro žáky se ženskými pohlavními orgány, kteří se identifikují jako chlapci či jinak.
Jelikož hodiny tělocviku dívek a chlapců nejsou ve třídě Vaší dcery souběžné,
jsou pro třídu Vaší dcery vyhrazené pouze první dvě místnosti, zbylé dvě místnosti jsou obsazeny jiným ročníkem.
Vaše dcera se převléká ve druhé místnosti společně s výše zmíněnou spolužačkou Františkem.
Jak Vaše dcera Karel, tak spolužačka František mají penis,
nechápeme proto pohoršení Vaší dcery Karla, když sama Vaše dcera Karel penis má.
Nejsme schopni zajistit další vhodné prostory pro dívky s penisem,
které mohou mít trauma z pohledu na jiný penis.
Dále bych potřebovala vyřešit situaci s Vaším dalším potomkem, Vladimírem.
Tento se někdy identifikuje jako chlapec, jindy jako dívka.
Bohužel změnu identifikace provádí i několikrát týdně, a zjistili jsme,
že se tak vyhýbá hodinám tělocviku, kdy tělocvik pro dívky je v rozvrhu třídy v pondělí,
a tělocvik pro chlapce ve středu.
Hrozí tak, že nebude z tělesné výchovy klasifikován.
Situaci ohledně obou Vašich potomků jsem samozřejmě konzultovala
s naším panem ředitelem, který kontaktoval MŠMT pro metodický pokyn,
jak v dané situaci postupovat.
Bohužel stále čekáme na odpověď.
Samotnou reakci pana ředitele se zde neodvažuji reprodukovat,
nicméně bych to slušně shrnula takto:,“…ať jde Vaše celá rodina do hajzlu. „
S úctou,
Jana Nováková, třídní učitelka